Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề ôn thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

Đề ôn thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 nằm trong bộ đề ôn thi giữa kì 1 lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện thi tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học SGK tiếng Anh 4 giúp các em ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn thi chuẩn bị cho kì thi giữa học kì 1 sắp tới, cũng như các thầy cô giáo có tư liệu tham khảo ra đề, VnDoc biên sưu tầm và biên soạn bộ đề ôn thi giữa kì 1 với đầy đủ các môn. Mời thầy cô và các em tham khảo để nâng cao hiệu quả học tập và giảng dạy.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại: Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh kèm đáp án

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I/- SẮP XẾP THÀNH TỪ HOÀN CHỈNH
 • 1. N M A Y O D → ……………
  Monday
 • 2. U S A N Y D → …………………
  Sunday
 • 3. T S A A U D R Y → ……………
  Saturday
 • 4. T Y U R H S A D → ……………
  Thursday
 • II/- DÙNG TỪ TRONG KHUNG ĐỂ ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG

  CAN; IN; SUBJECTS; FROM

 • 1. My father’s friends are ……………..Singapore.
  from
 • 2. When’s your birthday ? - It’s ……………..May.
  in
 • 3. What ……………..did you like when you were a child?
  subject
 • 4. I ……………..swim.
  can
 • III/- NỐI

  A

  B

  1. Where are your grandma from ?

  A. I had Maths and English.

  2. What subjects did you have yesterday ?

  B. She is from Vietnam

  3. What subject do you like ?

  C. Her name is Linda

  4. What’s her name ?

  D. I like Music

 • 1.
  Chỉ cần điền đáp án A, B, C...
  B
 • 2.
  A
 • 3.
  D
 • 4.
  C
 • IV/- CHỌN ĐÁP ÁN A, B HOẶC C ĐỂ HOÀN THÀNH CÁC CÂU SAU:
 • 1. ……………..are you from?
 • 2. He ……………..from England.
 • 3. When’s your birthday? - It’s ……………..August.
 • 4. I can……………..football.
 • 5. What subjects do you ……………..today?
 • 6. When’s your birthday ? - It’s in……………..
 • 7. What subjects do you ……………..? - I like Maths and English.
 • 8. ……………..do you have Maths ? - I have it on Monday.
 • V/- ĐỌC ĐOẠN VĂN RỒI TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

  Hi, my name is Nam. I am ten years old. I am a student. At school, I have many subjects such as: Maths, Vietnamese, English, Science, Music and Art. I like Music because I sing many songs during Music lessons. Today, I have Maths, English and Vietnamese. I do not go to school on Saturday and Sunday.

 • 1. What subject does Nam like?
  He like Music. Nam like Music. Music
 • 2. What subjects does he have today?
  Today, he has Maths, English and Vietnamese. He has Maths, English and Vietnamese today. Maths, English and Vietnamese.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 677
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm thi giữa kì 1 lớp 4 Online

  Xem thêm