Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Lê Hồng Phong, Hà Tĩnh lần 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử

Vndoc.com xin mời các em học sinh tham gia ôn tập trực tuyến Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử trường THPT Lê Hồng Phong, Hà Tĩnh lần 1. Với mỗi đề thi các em hãy tự củng cố cho mình kỹ năng làm bài để đạt kết quả cao nhé. Chúc các em giánh được số điểm như ý!

Làm thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý trường THPT Tôn Đức Thắng, Phú Yên

         Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Lịch sử - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Đề 1

 • Câu 1:
  Chiến lược "chiến tranh đặc biệt" (1961 - 1965) được Mĩ thực hiện ở Việt Nam trong bối cảnh nào?
 • Câu 2:
  Những tờ báo nào xuất hiện trọng phong trào dân chủ 1919 - 1925?
 • Câu 3:
  Từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện chủ trương tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa dân quốc là vì
 • Câu 4:
  Phong trào cách mạng 1930 - 1931 diễn ra mạnh mẽ và quyết liệt nhất ở
 • Câu 5:
  Chính sách đối ngoại mà Mĩ luôn theo đuổi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là
 • Câu 6:
  Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975), chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã buộc
 • Câu 7:
  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn chủ yếu và gay gắt nhất trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa
 • Câu 8:
  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ diễn ra mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của
 • Câu 9:
  Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn cho dân tộc và cách mạng Việt Nam là
 • Câu 10:
  Sự kiện lịch sử nào đã chấm dứt vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng với tư cách là một chính đảng cách mạng trong phong trào dân tộc Việt Nam đầu thế kỉ XX?
 • Câu 11:
  Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945?
 • Câu 12:
  Để bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, ngày 6-1-1946, chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa tổ chức
 • Câu 13:
  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đánh đổ
 • Câu 14:
  Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954), thắng lợi nào của quân và dân ta đã bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava?
 • Câu 15:
  Nguồn gốc quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ nửa sau thế kỉ XX là
 • Câu 16:
  Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam là
 • Câu 17:
  Trong cuộc đấu tranh chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ, chiến thắng nào mở đầu cho cao trào "Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt"?
 • Câu 18:
  Sau Chiến tranh lạnh hầu như tất cả các quốc gia đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy
 • Câu 19:
  Phong trào cách mạng được xem như cuộc tập dượt lần thứ hai của Đảng và quần chúng, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này là
 • Câu 20:
  Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2-1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên mới là
 • Câu 21:
  Thời cơ "ngàn năm có một" của dân tộc Việt Nam xuất hiện từ khi
 • Câu 22:
  Trong các sự kiện dưới đây sự kiện nào không thuộc phong trào đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh dân chủ của nhân dân Việt Nam thời kì 1936 - 1939?
 • Câu 23:
  Hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, được tiến hành bằng quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của hệ thống "cố vấn" Mĩ, dựa vào vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mĩ là chiến lược
 • Câu 24:
  Đến thập niên 70 của thế kỉ XX, trên thế giới hình thành ba trung tâm kinh tế tài chính lớn là
 • Câu 25:
  Năm 1949, Liên Xô phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ nhờ
 • Câu 26:
  Theo thỏa thuận của các cường quốc tại Hội nghị Ianta (2-1945), ở châu Âu, vùng nào thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ?
 • Câu 27:
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) xác định Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò
 • Câu 28:
  Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới sự phát triển "thần kì"của Nhật Bản giai đoạn từ 1960 đến 1973 là
 • Câu 29:
  Những thắng lợi nào đưa đến kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1945 - 1954)?
 • Câu 30:
  Những giai cấp trong xã hội Việt Nam có từ trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Thực dân Pháp là
 • Câu 31:
  Nước nào khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại?
 • Câu 32:
  Ngày 12 - 3 - 1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị
 • Câu 33:
  Biến đổi quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
 • Câu 34:
  Khó khăn lớn và nguy hiểm nhất của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là
 • Câu 35:
  Yêu cầu hàng đầu của giai cấp nông dân Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
 • Câu 36:
  Xu thế toàn cầu hoá từ những năm 80 của thế kỷ XX trên thế giới là hệ quả quan trọng của
 • Câu 37:
  Lực lượng chủ yếu để Mĩ tiến hành chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" là
 • Câu 38:
  Sự kiện nào là tín hiệu tiến công, báo hiệu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ?
 • Câu 39:
  Xu thế hòa hoãn Đông - Tây bắt đầu xuất hiện vào khoảng thời gian nào?
 • Câu 40:
  Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam đã hoàn toàn chuyển sang tự giác?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 764
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn Lịch Sử Xem thêm