Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 19)

Đề thi Tin học văn phòng có đáp án

Nhằm hỗ trợ người dùng trong quá trình ôn luyện thi tuyển công chức viên chức VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 19) với các câu hỏi trắc nghiệm Tin học.

 • 1
  Để chèn một biểu đồ biểu diễn dữ liệu trong một bảng đã chọn ta thực hiện lệnh sau:
 • 2
  Để chèn một hình ảnh vào văn bản, Anh chị sẽ chọn cách nào đúng nhất trong các cách sau:
 • 3
  Để chèn một hình ảnh vào văn bản, ta phải:
 • 4
  Để chèn Ngày tháng năm hiện tại vào văn bản, ta thực hiện:
 • 5
  Khi người dùng chọn mục Sentence case trong hộp thoại Change Case, thì sẽ có tác dụng:
 • 6
  Khi soạn thảo văn bản tiếng Việt, xuất hiện đường răng cưa nằm dưới dòng văn bản, để xử lý không còn hiện tượng đó, ta thực hiện lần lượt các thao tác:
 • 7
  Khi soạn thảo văn bản, để định dạng khoảng cách giữa hai dòng trong đoạn là 1,5 lines, ta sử dụng tổ hợp phím nào:
 • 8
  Khi soạn thảo văn bản, để định dạng tăng khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn văn bản lên gấp đôi (Double), ta bấm tổ hợp phím nào:
 • 9
  Khi sử dụng lệnh Insert trên thanh Menu Bar, ta có thể thực hiện được các công việc:
 • 10
  Khi ta bấm tổ hợp phím nào trong các tổ hợp phím sau sẽ tương đương với việc kích nút số 3:
 • 11
  Khi ta chọn Selection và chọn OK trong hộp thoại Print thì Word sẽ:
 • 12
  Khi ta thực hiện thao tác này (xem hình) sẽ có tác dụng:
 • 13
  Khi thao tác trên bảng, để tách bảng tại vị trí dòng con trỏ đang đứng ta thực hiện:
 • 14
  Khi thoát Winword, máy xuất hiện thông báo:"Do you want to save the changes you make the Document1?" Ta chọn Yes có nghĩa là:
 • 15
  Khi thực hiện Ctrl + PageUp hoặc Ctrl + Page Down, con trỏ sẽ di chuyển:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 780
Sắp xếp theo

Thi Công Chức - Viên chức

Xem thêm