Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 20)

Đề thi Tin học văn phòng có đáp án

Trong quá trình ôn luyện thi tuyển công chức viên chức VnDoc cung cấp cho các bạn tài liệu Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 20) với các câu hỏi trắc nghiệm Tin học.

 • 1
  Làm cách nào đưa siêu liên kết vào tài liệu:
 • 2
  Để chèn số trang trong tài liệu, ta thực hiện:
 • 3
  Để chèn số trang vào văn bản, ta thực hiện:
 • 4
  Để chèn số trang vào văn bản, ta thực hiện:
 • 5
  Để chèn thêm một hàng trong Table, ta thực hiện như sau:
 • 6
  Để chèn thêm một hàng vào bảng, ta thực hiện như sau:
 • 7
  Để chèn tiêu đề trang (Header and Footer) cho văn bản hiện hành ta thực hiện:
 • 8
  Để chèn vào văn bản tại vị con trỏ một Table, ta thực hiện:
 • 9
  Để chèn vào văn bản tại vị trí con trỏ một biểu tượng, ta chọn:
 • 10
  Để chia cột cho văn bản, ta chọn mục nào trong Menu Format:
 • 11
  Để chia cột cho vùng văn bản đã được chọn, ta thực hiện như sau:
 • 12
  Để chia cửa sổ soạn thảo văn bản thành hai phần, ta dùng lệnh:
 • 13
  Để chia nhỏ 1 ô trong Table, ta chọn ô sau đó:
 • 14
  Để chia ô đang chọn trong bảng (Table) thành nhiều ô, ta dùng lệnh:
 • 15
  Để chia tách một ô đã chọn trong bảng (Table) thành nhiều ô, ta thực hiện:
 • 16
  Để chọn (bôi đen) tất cả văn bản, động tác nào sau đây là sai:
 • 17
  Để chọn Font chữ ngầm định (Default) trong soạn thảo văn bản, ta thực hiện:
 • 18
  Để chọn khối tất cả văn bản ta làm như sau:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 826
Sắp xếp theo

Thi Công Chức - Viên chức

Xem thêm