Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 21)

Đề thi Tin học văn phòng có đáp án

Tài liệu Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 21) với các câu hỏi trắc nghiệm Tin học hỗ trợ mọi người trong quá trình ôn luyện thi tuyển công chức viên chức.

 • 1
  Để chọn khối văn bản từ vị trí con trỏ đến cuối tư liệu, ta bấm tổ hợp phím:
 • 2
  Để chọn lệnh trên thanh Menu, ta thực hiện các cách sau:
 • 3
  Để chọn một từ, ta thực hiện thao tác:
 • 4
  Để chọn tất cả nội dung của một tài liệu hiện hành ta bấm tổ hợp phím:
 • 5
  Để chọn toàn bộ khối văn bản, ta thực hiện:
 • 6
  Để chọn toàn bộ nội dung văn bản của một tập tin hiện hành ta bấm tổ hợp phím:
 • 7
  Để chọn toàn bộ văn bản đang soạn thảo, ta thực hiện:
 • 8
  Để chọn toàn bộ văn bản đang soạn thảo, ta thực hiện:
 • 9
  Để chuyển đổi đoạn văn bản được chọn thành chữ hoa, ta thực hiện:
 • 10
  Để chuyển đổi nội dung từ bảng biểu sang văn bản. Sau khi chọn văn bản ta thực hiện lệnh:
 • 11
  Để có thể thực hiện canh trái, canh phải, canh giữa hoặc canh đều hai biên cho một đoạn văn, ta phải chọn tiếp mục nào trong Menu Format:
 • 12
  Để đặt mật khẩu bảo vệ cho tài liệu đang soạn thảo, ta thực hiện:
 • 13
  Để đếm trong 1 văn bản đang mở có bao nhiêu dòng, trang, đoạn ta thao tác sau:
 • 14
  Để di chuyển con trỏ văn bản về ô đầu tiên hoặc ô cuối cùng trong 1 hàng của 1 bảng, ta nhấn:
 • 15
  Để di chuyển nhanh con trỏ về đầu dòng văn bản hiện hành, ta nhấn phím:
 • 16
  Để di chuyển nhanh đến một trang bất kỳ trong văn bản hiện hành ta dùng tổ hợp phím:
 • 17
  Để di chuyển nhanh về cuối tài liệu ta nhấn:
 • 18
  Để định dạng chỉ số dưới như trong hình ta tô đen số 2 và bấm tổ hợp phím:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 785
Sắp xếp theo

Thi Công Chức - Viên chức

Xem thêm