Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 6 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 6 năm 2015 - 2016 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 4 bài test Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 6 năm 2015 - 2016 ra ngày 9/11/2015. Tham gia làm bài test để kiểm tra, đánh giá trình độ kiến thức của mình, đồng thời ôn tập và rèn luyện, chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo của Cuộc thi giải Toán trên mạng nhé! Chúc các bạn làm bài tốt!

Luyện thi: Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 7 năm 2015 - 2016

 • Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ
  Câu 1.1: 
  Trong hình tam giác trên có ............... góc nhọn.
  2
 • Câu 1.2:

  Trong hình trên có .............. cạnh song song với cạnh AD.
  3
  Đó là cạnh BN, NC và BC
 • Câu 1.3:
  Tổng của hai số là 1385, hiệu của hai số là 247. Tìm số lớn: 
  Trả lời: 
  Số lớn là: ...............
  816
 • Câu 1.4:
  Tìm hai số tự nhiên biết tổng của hai số là 156 và hiệu của chúng là 46.
  Trả lời:
  Số lớn và số bé lần lượt là: ............ ; .................
  101; 55 101 và 55
 • Câu 1.5:
  Tìm hai số tự nhiên biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là 200 và 48.
  Trả lời:
  Số lớn và số bé lần lượt là: ................; ...................
  124; 76 124 và 76
 • Câu 1.6:
  Trung bình cộng của hai số là 3254. Tìm hai số đó biết hiệu của hai số là 448.
  Trả lời:
  Số lớn và số bé lần lượt là: ............... ; ................
  3478; 3030 3478 và 3030
 • Câu 1.7:
  Trung bình cộng của hai số là 1245. Hiệu hai số là 128. Tìm hai số đó.
  Trả lời:
  Số lớn và số bé lần lượt là: ............... ; .................
  1309; 1181 1309 và 1181
 • Câu 1.8:
  Tổng số tuổi của hai ông cháu hiện nay là 72 tuổi. Cách đây 5 năm tuổi ông hơn tuổi cháu là 54 tuổi. Tính tuổi cháu hiện nay.
  Trả lời:
  Tuổi cháu hiện nay là ............... tuổi.
  9 9 tuổi
 • Câu 1.9:
  Tổng số tuổi hiện nay của hai ông cháu là 85 tuổi. Tính số tuổi hiện nay của ông, biết rằng cách đây 7 năm ông hơn cháu 63 tuổi. 
  Trả lời:
  Số tuổi của ông hiện nay là ............... tuổi.
  74 74 tuổi
 • Câu 1.10:
  Một nông trường trồng 498 217 cây lấy gỗ và 75 306 cây ăn quả. Nông trường trồng được tất cả bao nhiêu cây?
  Trả lời:
  Tổng số cây nông trường trồng được là: ............... cây.
  573 523 cây 573 523 573523 573523 cây
 • Bài 2: Đi tìm kho báu
  Câu 2.1:
  Tổng của hai số chẵn liên tiếp là 2018. Tìm số bé.
  Trả lời:
  Số bé là: ...............
  1008
 • Câu 2.2:
  Tổng của hai số lẻ liên tiếp là 320. Tìm số lớn.
  Trả lời:
  Số lớn là: .............
  161
 • Câu 2.3:
  Tổng của hai số chẵn là 2860. Tìm hai số đó biết giữa chúng có 421 số chẵn khác. 
  Trả lời:
  Số bé và số lớn lần lượt là: ............. ; .............
  1008; 1852 1008 và 1852

  Hiệu của hai số là:

  (421 + 1) x 2 = 844

  Số bé cần tìm là:

  (2860 - 844) : 2 = 1008

  Số lớn cần tìm là:

  1008 + 844 = 1852

 • Câu 2.4:
  Tổng của hai số chẵn là 2016. Tìm hai số đó, biết rằng giữa chúng có 48 số lẻ.
  Trả lời:
  Số bé và số lớn lần lượt là: ............... ; ..................
  960; 1056 960 và 1056

  Hiệu của hai số là: 48 x 2 = 96

  Số chẵn bé cần tìm là: (2016 - 96) : 2 = 960

  Số chẵn lớn cần tìm là:  960 + 96 = 1056

 • Câu 2.5:
  Thư viện nhà trường vừa mua 2433 quyển sách gồm sách tham khảo và sách truyện. Số sách tham khảo nhiều hơn sách truyện 1173 quyển. Tìm số sách tham khảo mà thư viện vừa mua.
  Trả lời:
  Số sách tham khảo mà thư viện mua là: ................... quyển.
  1803 1803 quyển 1 803
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
147 7.249
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 4 Xem thêm