Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 14 năm 2016 - 2017

Đề thi  giải Toán qua mạng lớp 6

Mời các bạn cùng làm Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 14 năm học 2016 - 2017 vừa được cập nhật trên hệ thống bài thi trắc nghiệm của VnDoc nhằm kiểm tra và đánh giá năng lực của bản thân với những kiến thức đã học được trên lớp. 

Đề thi Violympic môn Toán lớp 6 vòng 13 năm học 2016 - 2017

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 Cơ bản Phòng GD-ĐT Thái Thụy, Thái Bình năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 lớp 6

 • Bài 1: Mười hai con giáp

  Câu 1: Tính 2155 - (174 + 2155) + (-68 + 174) =... 

  -68
 • Câu 2:
  Tính giá trị biểu thức A = (139139.133 - 133133.139):(2 + 4 + 6 +...+ 2002) =...
  0
 • Câu 3:
  Cho 3 số có tổng là 210, biết rằng 6/7 số thứ nhất bằng 9/11 số thứ 2 và bằng 2/3 số thứ ba. Số lớn nhất trong 3 số đó là:...
  81
 • Câu 4:
  Số tự nhiên n lớn nhất để (n + 28) chia hết cho (n + 4) là n =...
  20
 • Câu 5:
  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm. So sánh 630 và 1215 ta được 630 ...1215
  >
 • Câu 6:
  Gọi S là tập hợp các ước của 8. Vậy S có số phần tử là:...
  8
 • Câu 7:
  Tìm tổng của tất cả các số nguyên x thỏa mãn: -5 < x ≤ 7.
  18
 • Câu 8:
  Cho 2006 đường thẳng trong đó bất kì 2 đường thẳng nào cũng cắt nhau. Không có 3 đường thẳng nào đồng qui. Tìm số giao điểm của chúng?
  2011015
 • Câu 9:
  Tìm số nguyên dương a biết 11 chia hết cho 2a + 9. Vậy a =...
  1
 • Câu 10:
  Cho 3 số có tổng là 210, biết rằng 6/7 số thứ nhất bằng 9/11 số thứ 2 và bằng 2/3 số thứ ba. Số bé nhất trong 3 số đó là:...
  63
 • Bài 2: Đi tìm kho báu

  Câu 1: Tìm tổng của tất cả các số nguyên x thỏa mãn: -2016 ≤ x ≤ 2016. 

  0
 • Câu 2:
  Chữ số tận cùng của số 52016 là:...
  5
 • Câu 3:
  Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia 18 dư 14, còn chia cho 5 thì dư 2. Số đó là:...
  32
 • Câu 4:
  Tập hợp các số tự nhiên n để 16 + 7n chia hết cho n + 1 là S = {....}
  0; 2; 8 0, 2, 8 0,2,8
 • Câu 5:
  Chữ số tận cùng của số 931999 là:...
  7
 • Bài 3: Bức tranh bí ẩn
  Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 14
  Gợi ý: Chọn đáp án đúng ở ô bên trái hình ảnh dưới đây
 • Câu 1:
  BCNN(72; 48)
  24.32
 • Câu 2:

  (42 -1) : 3 

  (32 + 1) : 2
 • Câu 3:
  13 + 23 + 33 + 43
  102
 • Câu 4:
  3.32
  27
 • Câu 5:
  56 : 53 + 23.22
  53 + 25
 • Câu 6:
  (33)5
  317 : 32
 • Câu 7:
  104 - 24. 53
  52(28 + 26)
 • Câu 8:
  ƯCLN(20; 48)
  43 : 24
 • Câu 9:
  121
  132 - 16.3
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
22 1.048
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi Violympic lớp 6 Xem thêm