Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 2 Online

Trắc nghiệm Địa Lý lớp 10 bài 2

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 2 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Địa 10 được giáo viên VnDoc tổng hợp nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện bài học và chuẩn bị cho các bài kiểm tra lớp 10 sắp tới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 10

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ được giáo viên VnDoc biên soạn bám sát theo chương trình SGK môn Địa 10, giúp học sinh lớp 10 dễ dàng nắm bắt được kiến thức trọng tâm của bài học.

 • 1
  Phương pháp kí hiệu dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm
 • 2
  Trong các đối tượng địa lí dưới đây đối tượng nào được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu trên bản đồ?
 • 3
  Theo quy ước ký hiệu dùng để thể hiện đối tượng địa lí sẽ được đặt ở vị trí như thế nào trên bản đồ?
 • 4
  Phương pháp kí hiệu không chỉ xác định vị trí của đối tượng địa lý mà còn thể hiện được?
 • 5
  Trên bản đồ, khi thể hiện mỏ sắt người ta dùng kí hiệu Δ , đây là dạng ký hiệu nào?
 • 6
  Trong phương pháp kí hiệu, để phân biệt cùng một loại đối tượng địa lý nhưng khác nhau về chất lượng hoặc động lực phát triển, người ta cùn sử dụng một loại kí hiệu nhưng khác nhau về?
 • 7
  Trong phương pháp kí hiệu, để phân biệt cùng một loại đối tượng địa lý nhưng khác nhau về chất lượng hoặc động lực phát triển, người ta cùn sử dụng một loại kí hiệu nhưng khác nhau về?
 • 8
  Phương pháp đường chuyển động được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm phân bố theo những điểm cụ thể?
 • 9
  Trên trên bản đồ kinh tế xã hội các đối tượng địa lí nào dưới đây được thể hiện bằng phương pháp điều chuyển động?
 • 10
  Trên bản đồ tự nhiên các đối tượng địa lí nào dưới đây được thể hiện bằng phương pháp điều chuyển động?
 • 11
  Trong phương pháp đường chuyển động để thể hiện sự khác nhau về khối lượng hoặc tốc độ di chuyển của cùng một loại đối tượng địa lí người ta sử dụng?
 • 12
  Phương pháp chấm điểm được dùng để thể hiện các đối tượng địa lý và đặc điểm?
 • 13
  Trong phương pháp bản đồ biểu đồ để thể hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng địa lí trên các đơn vị lãnh thổ người ta dùng cách?
 • 14
  Để thể hiện các mỏ khoáng sản trên bản đồ người ta thường dùng?
 • 15
  Để thể hiện sự phân bó dân cư trên bản đồ, người ta thường dùng?
 • 16
  Để thể hiện sự phân bố lương mưa trung binh năm trên nước ta, người ta thường dùng?
 • 17
  Để thể hiện lượng mưa trung bình các năm tháng trong năm hoặc nhiệt độ trung bình các tháng trong năm ở các địa phương người ta thường dùng?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 2.380
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Địa lý lớp 10 Xem thêm