Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Trắc nghiệm Địa Lý lớp 10

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống do VnDoc sưu tầm và biên soạn nhằm giúp học sinh dễ dàng nắm bắt nội dung trọng tâm được học trên lớp, đồng thời nâng cao kiến thức cho bản thân thông qua nhiều dạng câu hỏi khác nhau.

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 4: Thực hành - Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

 • 1
  Cho biết ý nào dưới đây là không đúng?
 • 2
  Để tìm hiểu về chế độ nước ta của một con sông, cần phải sử dụng bản đồ nào?
 • 3
  Loại bản đồ nào dưới đây thường xuyên được sử dụng trong quân sự?
 • 4
  Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 3 000 000, khoảng cách giữa hai thành phố đo được là 3 cm điều đó có nghĩa là trên thực tế khoảng cách giữa hai thành phố đó là?
 • 5
  Để xác định chính xác phương hướng trên bản đồ cần dựa vào?
 • 6
  Để giải thích tình hình phân bố Mưa của một khu vực cần kết hợp sử dụng những bản đồ nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 930
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Địa lý lớp 10 Xem thêm