Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 36: Luyện tập Hidrocacbon thơm

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 36: Luyện tập Hidrocacbon thơm với những câu hỏi, bài tập trắc nghiệm bám sát kiến thức trọng tâm bài học giúp học sinh không chỉ củng cố lý thuyết, mà còn rèn luyện nhằm nâng cao thành tích học môn Hóa 11.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 38: Hệ thống hóa về hidrocacbon

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm

 • 1

  Toluen tác dụng với dung dịch KMnO4 khi đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ là

 • 2

  Hiđrocacbon X không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường. X là chất nào sau đây?

 • 3

  Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu được khi cho toluen phản ứng với brom theo tỷ lệ mol 1 : 1 (có một bột sắt) là

 • 4

  Cho các chất axetilen, vinyl axetilen , stiren, toluen, hexan, benzen. Trong các chất trên, số chất phản ứng được với brom là:

 • 5

  Để phân biệt toluen, benzen, stiren chỉ cần dùng dung dịch

 • 6

  Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 90,566%. Số đồng phân cấu tạp của X là:

 • 7

  Hiđrocacbon X có tỉ khối đối với không khí xấp xỉ 3,173. Ở nhiệt độ thường X không làm mất màu nước brom. Khi đun nóng, X làm mất màu dung dịch KMnO4. X là

 • 8

  Đốt cháy hoàn toàn Hiđrocacbon X, thu đuộc CO2 và H2O có số mol theo tỉ lệ tương ứng 2 : 1. Mặt khác, 1 mol X tác dụng được tối đa với 4 mol H2 (Ni, t°) : 1 mol X tác dụng được tối đa 1 mol Br2. Công thức của X là.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 129
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm