Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm do VnDoc sưu tầm và biên soạn giúp học sinh nâng cao thành tích học tập môn Hóa 11 thông qua việc rèn luyện cùng nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Hóa khác nhau.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 36: Luyện tập Hidrocacbon thơm

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 33: Luyện tập ankin

 • 1

  Dãy đồng đẳng benzen có công thức chung là

 • 2

  Công thức phân tử của Strien là

 • 3

  Công thức phân tử của toluen là

 • 4

  Số đồng phân Hiđrocacbon thơm ưng với công thức C8H10

 • 5

  Benzen tác dụng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1 (có mặt bột Fe), thu được sẩn phẩm hữu cơ là

 • 6

  Benzen tác dụng với Cl2 có ánh sáng, thu được hexaclorua. Công thức của hexaclorua là

 • 7

  Benzen tác dụng với H2 dư có mặt bột Ni xúc tác, thu được

 • 8

  Toluen tác dụng với Br2 chiếu sáng (tỷ lệ mol 1 : 1), thu được sẩn phẩm hữu cơ là

 • 9

  Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạp polime?

 • 10

  Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường?

 • 11

  Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng?

 • 12

  Đốt cháy hoàn toàn ankybenzen X thu được 7,84 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của X là

 • 13

  Đốt cháy hoàn toàn 5,3 gam ankybenzen X thu được 8,96 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

 • 14

  Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen. Khối lượng Nitrobenzen điều chế được từ 19,5 tấn benzen (hiệu suất phản ứng 80%) là

 • 15

  Cho toluen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế 2,4,6-trinitrotoluen (TNT). KHối lượng điều chế được từ 23 kg toluen (hiệu suất 80%) là

 • 16

  Chất X là đồng đẳng của benzen, có công thức đơn giản nhất là C3H8. Công thức phân tử của của X là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 625
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 11

Xem thêm