Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 40: Ancol

Bài tập trắc nghiệm Hóa 11

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 40: Ancol là tài liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ học sinh trong quá trình tự học tại nhà, củng cố lý thuyết bài học và rèn luyện cùng nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Hóa 11 khác nhau.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 41: Phenol

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 bài 38: Hệ thống hóa về hidrocacbon

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Tên thay thế của C2H5OH là
 • 2
  Số đồng phân cấu tạo của C4H10O là
 • 3
  Cho các ancol sau: CH3OH, C2H5OH, HOCH2-CH2OH, HOCH2-CH2-CH2OH, CH3-CH(OH)-CH2OH.
  Số mol trong các anncol cho ở trên phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là
 • 4
  Oxi hóa ancol nào sau đây không tạo anđehit?
 • 5
  Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là
 • 6
  Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là
 • 7
  Tách nước hỗn hợp gồm ancol etylic và ancol Y chỉ tạo ra 2 anken. Đốt cháy cùng số mol mỗi ancol thì lượng nước sinh ra từ ancol này bằng 5/3 lần lượng nước sinh ra từ ancol kia. Ancol Y là
 • 8

  Khi phân tích thành phần một ancol đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân ancol ứng với công thức phân tử của X là

 • 9

  Hai ancol nào sau đây cùng bậc?

 • 10

  Trong các loại anncol no, đơn chức có số nguyên tố cacbon lớn hơn 1 sau đây, ancol nào khi tách nước (xt H2SO4 đặc, 170oC) luôn thu được 1 ankan duy nhất

 • 11

  Sản phẩm chính thu được khi tách nước từ 3-metylbutan-2-ol là

 • 12

  Hai ancol X, Y đều có CTPT C3H8O số anken thu được khi đun hỗn hợp X và Y với dung dịch H2SO4 đặc ở nhiệt độ cao là

 • 13

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức, thuộc cùng dãy dồng đẳng thu được 3,808 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của m là

 • 14

  Từ 180 gam glucozo, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. đẻ trung hòa hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 11 Kết nối tri thức

  Xem thêm