Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 15)

Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 chương 1

Mời các bạn cùng làm Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 15) với nhiều câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập vận dụng, không chỉ giúp học sinh ghi nhớ kiến thức mà còn biết cách vận dụng vào khả năng xứ lý nhanh các dạng bài tập khác nhau.

Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 14)

Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 16)

 • 1
  Hai điện tích điểm q1=2.10-2µC và q2=-2.10-2µC đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn a=30cm trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm M cách đều A và B một khoảng bằng a có độ lớn là
 • 2
  Phát biểu nào sau đây đối với vật dẫn cân bằng điện là không đúng?
 • 3
  Giả sử người ta làm cho một số electron tự do từ một miếng sắc trung hòa điện di chuyển sang vật khác. Khi đó.
 • 4
  Phát biểu nào sau đây là không đúng?
 • 5
  Một quả cầu nhôm rỗng được nhiễm điện thì điện tích của quả cầu
 • 6
  Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?
 • 7
  Hai quả cầu bằng kim loại có bán kính như nhau, mang điện tích cùng dấu. Một quả cầu đặc, một quả cầu rỗng. Ta cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau thì
 • 8
  Đưa một cái đũa nhiễm điện lại gần những mẩu giấy nhỏ, ta thấy mẩu giấy bị hút về phía đũa. Sau khi chạm vào đũa thì:
 • 9
  Phát biểu nào sau đây là KHÔNG đúng?
 • 10
  Điện dung của tụ điện KHÔNG phụ thuộc vào:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 98
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 11

Xem thêm