Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 17)

Trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 chương 1

Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 17) bao gồm cả câu hỏi lý thuyết cùng bài tập vận dụng giúp học sinh dễ dàng nắm bắt, ghi nhớ những kiến thức đã được học đồng thời nâng cao khả năng bản thân thông qua luyện tập.

Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 16)

Trắc nghiệm môn Vật Lý lớp 11: Điện học - Điện trường (Phần 18)

 • 1
  Hai tụ điện có điện dung C1 = 0,4(µF), C2 = 0,6(µF) ghép song song với nhau. Mắc bộ tụ điện đó vào nguồn điện có hiệu điện thế U < 60 (V) thì một trong hai tụ điện đó có điện tích bằng 3.10-5 (C). Hiệu điện thế của nguồn là:
 • 2
  Bộ tụ điện gồm ba tụ điện: C1 = 10 (µF), C2 = 15 (µF),C3 = 30 (µF) mắc nối tiếp với nhau. Điện dung của bộ tụ điện là:
 • 3
  Bộ tụ điện gồm ba tụ điện:C1 = 10 (µF), C2 = 15(µF), C3 = 30(µF) mắc song song với nhau. Điện dung của bộ tụ điện là:
 • 4
  Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc nối tiếp với nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 (V). Điện tích của bộ tụ điện là:
 • 5
  Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc nối tiếp với nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 (V). Điện tích của bộ tụ điện là
 • 6
  Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1=20µF, C2=30µF mắc nối tiếp với nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U=60V. Hiệu điện thế trên mỗi tụ điện là:
 • 7
  Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1=20µF, C2=30µF mắc song song với nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U=60V. Hiệu điện thế trên mỗi tụ điện là:
 • 8
  Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1=20µF, C2=30µF mắc song song với nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U=60V. Điện tích của mỗi tụ điện là:
 • 9
  Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?
 • 10
  Một tụ điện có điện dung C, được nạp điện đến hiệu điện thế U, điện tích của tụ là Q. Công thức nào sau đây không phải là công thức xác định năng lượng của tụ điện?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 97
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Vật lý 11

  Xem thêm