Trắc nghiệm Ngữ văn 11 bài 14: Tế cấp bát điều

Trắc nghiệm Ngữ văn 11 theo bài

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Ngữ văn 11 bài 14: Tế cấp bát điều với những câu hỏi bổ ích, bám sát vào nội dung trọng tâm của bài học hỗ trợ quá trình tìm hiểu văn bản và nâng cao kiến thức cho bản thân, đồng thời làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Văn 11 khác nhau.

 • 1
  Đoạn trích “Tế cấp bát điều” là của tác giả nào?
 • 2
  Dòng nào sau đây nói đúng về năm sinh và năm mất của Nguyễn Trường Tộ?
 • 3
  Dòng nào sau đây nói đúng về quê hương của Nguyễn Trường Tộ?
 • 4
  Nguyễn Trường Tộ là một danh sĩ, ông tham gia kỳ thi nào sau đây?
 • 5
  Đoạn trích “Tế cấp bát điều” được trích từ bản điều trần nào sau đây?
 • 6
  Nguyễn Trường Tộ được đánh giá là:
 • 7
  Năm 1858, Nguyễn Trường Tộ du học nước ngoài sau ba năm thì về nước. Thời gian đó ông học ở quốc gia nào?
 • 8
  Theo Nguyễn Trường Tộ, luật bao gồm những lĩnh vực nào?
 • 9
  Dòng nào sau đây trong “Tế cấp bát điều” không nói đến hạn chế của lối học truyền thống?
 • 10
  Đọc đoạn trích trong “Tế cấp bát điều”, anh (chị) nhận thấy thái độ của tác giả như thế nào đối với cái học cũ?
 • 11
  Vì sao tác giả đề cập đến việc thay đổi giáo dục?
 • 12
  Trong “Tế cấp bát điều”, tác giả mượn lời của danh nhân nào để phê phán Nho giáo?
 • 13
  Trong “Tế cấp bát điều”, tác giả dùng phương pháp nào để nói luật không chỉ có tác dụng cai trị mà còn là “đạo đức tinh vi”?
 • 14
  Tác giả quan niệm thế nào về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật?
 • 15
  Nguyễn Trường Tộ chủ trương vua, quan, dân phải có thái độ thế nào trước pháp luật?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 33
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Ngữ Văn lớp 11 Xem thêm