Trắc nghiệm Ngữ văn 11 bài 11: Khóc Dương Khuê

Trắc nghiệm Ngữ văn 11 theo bài

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Ngữ văn 11 bài 11: Khóc Dương Khuê do VnDoc sưu tầm và đăng tải, không chỉ giúp học sinh ôn luyện lại kiến thức đã được học, nắm vững nội dung trọng tâm kiến thức mà còn làm quen nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Văn 11 khác nhau.

 • 1
  Bài thơ “Khóc Dương Khuê” là của tác giả nào sau đây?
 • 2
  Dương Khuê có quan hệ gì với Nguyễn Khuyến?
 • 3
  Câu nào sau đây nói không chính xác về Dương Khuê?
 • 4
  Dòng nào dưới đây đúng với trường hợp bài thơ “Khóc Dương Khuê” của Nguyễn Khuyến?
 • 5
  Bài thơ “Khóc Dương Khuê” được Nguyễn Khuyến dịch sang Nôm bằng thể thơ nào?
 • 6
  Câu thơ nào đề cập đến sự qua đời của Dương Khuê trong bài “Khóc Dương Khuê”
 • 7
  Câu thơ nào sau đây đề cập đến sự đau đớn, mất mát của tác giả khi nghe tin bạn mất?
 • 8
  Ngôn ngữ bài thơ “Khóc Dương Khuê” có gì đặc sắc?
 • 9
  Cách xưng hô của Nguyễn Khuyến với Dương Khuê trong câu:

  “Kể tuổi tôi còn hơn tuổi bác
  Tôi lại đau trước bác mấy ngày”.
  Có nghĩa gì?
 • 10
  Từ “đăng khoa” ở câu “Nhớ từ thuở đăng khoa ngày trước” trong bài “Khóc Dương Khuê” có nghĩa là gì?
 • 11
  “Buổi dương cửu” và “Phận đẩu thăng” trong câu thơ “Buổi dương cửu cùng nhau hoạn nạn; Phận đẩu thăng chẳng dám tham trời” để chỉ điều gì sau đây?
 • 12
  Bài thơ “Khóc Dương Khuê” thuộc đề tài nào sau đây?
 • 13
  Câu nào sau đây đề cập đến giai đoạn nước ta bị thực dân Pháp xâm lược và đô hộ?
 • 14
  Câu thơ nào dưới đây trong bài “Khóc Dương Khuê” tác giả sử dụng điển tích của Trung Quốc?
 • 15
  Bài thơ “Khóc Dương Khuê” cho thấy tình cảm gì nơi Nguyễn Khuyến?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 36
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Ngữ Văn lớp 11 Xem thêm