Trắc nghiệm Ngữ văn 11 bài 13: Chiếu cầu hiền

Trắc nghiệm Ngữ văn 11 bài 13

Mời các bạn cùng làm bài Trắc nghiệm Ngữ văn 11 bài 13: Chiếu cầu hiền do VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm ôn luyện lại kiến thức trọng tâm của bài học, đồng thời làm quen các dạng câu hỏi trắc nghiệm Văn 11 khác nhau để nâng cao kỹ năng cho bản thân.

 • 1
  Văn bản “Chiếu cầu hiền” là của tác giả nào?
 • 2
  Dòng nào sau đây nói đúng về năm sinh và năm mất của Ngô Thì Nhậm (Ngô Thời Nhiệm)?
 • 3
  Dòng nào sau đây nói đúng về quê hương của Ngô Thì Nhậm?
 • 4
  Ngô Thì Nhậm đỗ đệ tam giáp tiến sĩ vào khoa nào sau đây?
 • 5
  Khoa thi Ất Mùi (1775) dưới triều vua nào sau đây?
 • 6
  Ngô Thì Nhậm viết “Chiếu cầu hiền” dưới triều vua nào sau đây?
 • 7
  Ngô Thì Nhậm từng làm quan dưới những triều đại nào?
 • 8
  Văn bản “Chiếu cầu hiền” ra đời trong thời gian nào?
 • 9
  “Chiếu cầu hiền” ra đời nhằm mục đích gì?
 • 10
  Câu nào dưới đây đúng với thể loại chiếu?
 • 11
  Thái độ, tình cảm của tác giả đối với sự nghiệp xây dựng đất nước được thể hiện rõ nét nhất trong đoạn văn nào?
 • 12
  Lúc bấy giờ có không ít sĩ phu Bắc Hà chống lại Tây Sơn, thế nhưng trong bài “Chiếu cầu hiền” lại không đề cập điều đó. Tại sao?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 110
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Ngữ Văn lớp 11 Xem thêm