Bạn có biết tên Tiếng Anh tất cả các loài động vật?

Học từ vựng Tiếng Anh qua từng chủ đề

Mã số: 09491. Đã có 55.603 bạn thử.

Trắc nghiệm IQ: Đoán tên Tiếng Anh chủ đề động vật 

Bạn "thuộc lòng" tên Tiếng Anh tất cả loài động vật? Bạn có vốn từ Tiếng Anh sâu rộng? Hãy cùng VnDoc.com thử tài hiểu biết của bạn về chủ đề Động vật ngay thôi nào.

Một số bài trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh khác:

1. Con này là:
Trắc nghiệm đoán tên động vật
2. Loài nào đang "lõm bõm" dưới nước kia???
Trắc nghiệm đoán tên động vật
3. Còn đây thì sao?
Trắc nghiệm đoán tên động vật
4. Bé nào mặt buồn thế nhỉ?
Trắc nghiệm đoán tên động vật
5. Loài động vật nào đây ta?
Trắc nghiệm đoán tên động vật
6. Con nào nom "hung dữ" thế nhỉ?
Trắc nghiệm đoán tên động vật
7. Con gì mà "toàn đốm" thế nhỉ???
Trắc nghiệm đoán tên động vật
8. "Cute" như này là em nào nhỉ?
Trắc nghiệm đoán tên động vật
9. Loại nào sống ở sa mạc đây nhỉ?
Trắc nghiệm đoán tên động vật
10. "Bé" nào đây mà yêu thế nhỉ???
Trắc nghiệm đoán tên động vật
11. Con gì mà cổ dài thế nhỉ?
Trắc nghiệm đoán tên động vật
12. "Bé bự" này là gì ta?
Trắc nghiệm đoán tên động vật
13. Con nào mà vòi dài thế nhỉ?
Trắc nghiệm đoán tên động vật
14. "Bé bé xinh xinh" này là ai nhỉ?
Trắc nghiệm đoán tên động vật
15. Con "đáng sợ" này là con gì nhỉ?
Trắc nghiệm đoán tên động vật
Bắt đầu ngay
46 55.603