Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh chủ đề Sinh vật biển

Sea Animals Vocabulary Exercise

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra vốn Từ vựng Tiếng Anh chủ đề Sinh vật biển có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra Từ vựng Tiếng Anh chủ đề Animals do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh dưới đây là tài liệu học Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề rất hiệu quả dành cho bạn đọc.

Một số bài tập Từ vựng Tiếng Anh khác:

 • 1.
  Sea Animals Vocabulary
  Whale /weɪl/: Cá voi
 • 2.
  Sea Animals Vocabulary
  Pufferfish/ˈpʌfərfɪʃ/: cá nóc
 • 3.
  Sea Animals Vocabulary
  Hermit crab: Ốc mượn hồn, Cua ẩn sĩ hay Cua ký cư
 • 4.
  Sea Animals Vocabulary
 • 5.
  Sea Animals Vocabulary\
  Starfish: Sao biển
 • 6.
  Sea Animals Vocabulary
  Jellyfish: Con sứa
 • 7.
  Sea Animals Vocabulary
  Octopus: Con bạch tuộc
 • 8.
  Sea Animals Vocabulary
  Dolphin: Cá heo
 • 9.
  Sea Animals Vocabulary
  Swordfish /ˈsɔːdfɪʃ/: Cá kiếm
 • 10.
  Sea Animals Vocabulary
  Squid: Con mực
 • 11.
  Sea Animals Vocabulary
  Walrus/ˈwɔːlrəs/: Hải mã
  Seal: Hải cẩu
 • 12.
  Sea Animals Vocabulary
 • 13.
  Sea Animals Vocabulary
  Shark /ʃɑːk/: Cá mập
 • 14.
  Sea Animals Vocabulary
  Stingray/ˈstɪŋreɪ/: Cái đuối
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 3.008
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh chủ đề Animals Xem thêm