Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 5

Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Mã số: 12472. Đã có 43 bạn thử.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

VnDoc mời các em học sinh ôn luyện Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 5 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 nhằm nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Nhằm giúp các bạn nắm vững lý thuyết bài học Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit cũng như ôn luyện nâng cao trong quá trình học tập, VnDoc mời các bạn cùng tham khảo các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm.

1

Phản ứng trung hòa Ca(OH)2 bằng H3PO4 xảy ra theo phương trình hóa học nào sau đây:

2

Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch axit clohiđric tạo ra một chất khí nhẹ hơn không khí, cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh nhạt?

3

Viết phương trình hóa học của phản ứng: FexOy + H2 → A + B

Chất A và B lần lượt là (có kèm theo hệ số cân bằng):

4
Dung dịch axit mạnh không có tính chất nào sau đây:
5

Phương pháp nào sau đây dùng để điều chế khí sunfurơ trong công nghiệp?

6

Chất có thể tác dụng với nước tạo thành dung dịch làm cho phenolphtalein không màu chuyển thành màu hồng là

7

CaO có thể làm khô khí nào sau đây:

8

Lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây?

9

Trong những dãy oxit sau, dãy gồm các chất tác dụng được với nước để tạo ra dung dịch kiềm là

10

Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các oxit bazơ?

Bắt đầu ngay
1 43