Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 3

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học lớp 9 bài 3 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9, hỗ trợ quá trình ôn luyện, nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Đề kiểm tra gồm 10 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bám sát nội dung Tính chất hóa học của axit giúp các bạn nắm vững lý thuyết bài học cũng như ôn luyện nâng cao trong quá trình học tập.

 • 1

  Để trung hòa 200g dung dịch NaOH 10% thì cần dùng bao nhiêu gam dung dịch axit clohiđric 3,65%?

 • 2

  Hòa tan hoàn toàn 14,7 g hỗn hợp Mg, Zn, Ni bằng dung dịch HCl thấy thoát ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:

 • 3

  Cho 200 ml dung dịch HCl 2M trung hòa vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH. Nồng độ mol của dung dịch NaOH cần dùng là:

 • 4

  Cho 2,81 g hỗn hợp Fe2O3, ZnO, MgO tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch H2SO4 0,1 M. Khối lượng muối sunfat tạo ra trong dung dịch là:

 • 5

  Dùng 1,8 g kim loại M có hóa trị III phản ứng hết với dung dịch axit H2SO4 lấy dư thu được 2,24 lít khí hiđro (đktc). Biết H = 100%, tên kim loại M là:

 • 6

  Cho 4,2 g hỗn hợp 2 kim loại Mg và Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl được 2,24 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:

 • 7

  Dung dịch axit tác dụng với chất chỉ thị màu, làm quì tím:

 • 8

  Cho những axit sau: H2SO3, HNO3, H2SO4, H2CO3, H3PO4. Dãy các oxit axit nào sau đây tương ứng với các axit trên:

 • 9

  Dãy nào sau đây gồm các chất đều phản ứng với dung dịch HCl tạo sản phẩm có chất khí?

 • 10

  Có 2 dung dịch không màu là H2SO4 đặc, nguội và HCl. Chất dùng để nhận biết được 2 dung dịch này là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 42
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa học 9 Xem thêm