Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 12 bài 2

Con lắc lò xo

Mã số: 12435. Đã có 64 bạn thử.

Kiểm tra 15 phút Vật lý 12 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng luyện tập với bài Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 12 bài 2 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Lý 12 được biên soạn kỹ lưỡng, hỗ trợ quá trình học tập đạt kết quả cao.

1
Lò xo dao động điều hòa, vị trí lực tác dụng lên lò xo bằng 0 là vị trí nào?
2

Một con lắc lò xo có khối lượng m = 300 g và có độ cứng k = 30 N/m. Con lắc dao động điều hòa với biên độ bằng 5 cm. Hỏi tốc độ của con lắc khi qua vị trí cân bằng?

3

Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 1kg và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 100 N/m, dao động điều hoà. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 20cm đến 32cm. Vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là:

4
Đồ thi biểu diễn li độ x của một dao động điều hòa theo thời gian như hình vẽ. Biểu thức vận tốc của dao động điều hòa là:
 

Kiểm tra 15 phút Vật lý 12

5
Một lò xo treo thẳng đứng. Xác định vị trí lực đàn hồi cực đại:
6

Một lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k = 100 N/m. Treo vào lò xo một vật nặng có khối lượng m = 500 g. Vật dao động điều hòa theo phương trình dao động là: x = 6sin (2πt + π/3) cm. Xác định lực đàn hồi tác dụng lên vật tại vị trí lò xo dãn 8 cm.

7

Con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m treo thẳng đứng dao động điều hoà, ở vị trí cân bằng lò xo dãn 4 cm. Độ dãn cực đại của lò xo khi dao động là 9 cm. Xác định lực đàn hồi tác dụng vào vật khi vật có li độ x = + 0,5 A.

8

Một vật treo vào lò xo làm nó dãn ra 4 cm. Cho g = 10m/s2, π2 ≈ 10. Biết lực đàn hồi cực đại, cực tiểu lần lượt là 10 N và 6 N. Chiều dài tự nhiên của lò xo 20 cm. Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động là:

9

Một con lắc lò xo có khối lượng vật nặng m = 1 kg dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với vận tốc cực đại là 0,6 m/s. Khi vật qua vị trí xo = 3√2 cm thì động năng bằng thế năng của nó. Biết rằng độ biến dạng của lò xo lúc vật qua vị trí cân bằng là 8 cm. Lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động là:

10

Chọn câu đúng. Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động là:

x = 5. cos(2πt + π/3) (x tính bằng cm, t tính bằng s, lấy π2 ≈ 10, π ≈ 3,14). Vận tốc của vật khi có ly độ x = 3cm là:

Bắt đầu ngay
1 64