Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 12 bài 3

Kiểm tra 15 phút Vật lý 12 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 12 bài 3 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Lý 12 được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng, hỗ trợ quá trình học tập đạt kết quả cao.

 • 1
  Con lắc đơn dao động điều hoà, khi tăng chiều dài của con lắc lên 4 lần thì tần số dao động của con lắc
 • 2
  Một con lắc đơn dao động điều hoà. Khi tăng chiều dài con lắc lên 4 lần, thì chu kỳ dao động nhỏ sẽ:
 • 3

  Vật dao động điều hoà có động năng bằng thế năng khi vật có li độ:

 • 4

  Một con lắc đơn có chu kì dao động T = 3 s, thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ VTCB đến vị trí có li độ x = A/2 là

 • 5

  Tại một nơi có hai con lắc đơn đang dao động với các biên độ nhỏ. Trong cùng một khoảng thời gian, người ta thấy con lắc thứ nhất thực hiện được 4 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 5 dao động. Tổng chiều dài của hai con lắc là 164 cm. Chiều dài của mỗi con lắc lần lượt là

 • 6

  Chọn câu đúng. Một con lắc đơn được thả không vận tốc từ vị trí có ly độ góc αo. Khi con lắc qua vị trí có ly độ góc α thì vận tốc của con lắc là:

 • 7

  Con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m treo vào sợi dây l tại nơi có gia tốc trọng trường g, dao động điều hoà với chu kì T phụ thuộc vào

 • 8

  Tại nơi làm thí nghiệm, con lắc l1 dao động với chu kỳ 2(s). Con lắc có chiều dài l2 dao động với chu kỳ 2√2 (s). Tỉ số l1/l2 là:

 • 9
  Một con lắc đơn có trọng lượng 1,5N biên độ góc là 600 thì lực căng dây ở vị trí cân bằng là
 • 10

  Một con lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kì T1 = 0,8 s. Một con lắc đơn khác có độ dài l2 dao động với chu kì T2 = 0,6 s. Chu kì của con lắc đơn có độ dài l1 + l2 là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 350
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 12

Xem thêm