Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2019 - 2020 - Đề số 4

Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 5 môn Anh có đáp án

Mã số: 14595. Đã có 250 bạn thử.

Đề thi trực tuyến học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2019 - 2020

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2019 - 2020 - Đề số 4 nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 5 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đề thi được để dạng trực tuyến giúp các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả của mình ngay sau khi làm xong. Đề có hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm hơn.

Bộ đề thi học kì 2 lớp 5 dưới dạng trực tuyến cho các em học sinh trực tiếp làm bài và biết được kết quả ngay khi làm xong. Đề kiểm tra Toán 5 học kì 2 gồm cả trắc nghiệm và tự luận, được biên soạn sát với đề thi thực giúp các em học sinh ôn luyện hiệu quả và đạt điểm cao trong các bài thi học kì sắp tới của mình.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Đề Toán lớp 5 học kì 2 - Đề số 4

I. Phần trắc nghiệm:
Câu 1: Số nào dưới đây có chữ số 6 ở hàng phần trăm?
Câu 2:

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm \frac{{22}}{{15}}phút = …giây

Câu 3:

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 720 000cm² = …m²

Câu 4:

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều cao 3cm và chiều rộng 4,5cm là:

Câu 5:

Dấu <, >, = thích hợp để điền vào chỗ chấm \frac{{16}}{{27}}...\frac{{15}}{{29}} là:

II. Phần tự luận
Bài 1: Tìm Y, biết: (Y + 9 ) + (Y - 8) + (Y + 7) + (Y - 6) + (Y + 5) + (Y - 4) = 63,6
Y = ..........
Điền kết quả cuối cùng
Bài 2: Tìm số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau, biết rằng chữ số hàng trăm chia cho chữ số hàng chục được 2 dư 2, còn chữ số hàng đơn vị bằng hiệu của hai chữ số đó
Số cần tìm là .......
Bài 3:
Hà được mẹ cho một số tiền để mua đồ dùng học tạp. Hà đã dành 1/2 số tiền để mua vở, 1/4 số tiền để mua bút và 1/6 số tiền để mua nhãn vở. Sau khi thanh toán thì Hà còn lại 24 000 đồng. Hỏi Hà được mẹ cho bao nhiêu tiền để mua đồ dùng học tập?
Trả lời:

Số tiền mẹ đã cho Hà để mua đồ dùng học tập là: ............đồng

Điền kết quả cuối cùng
Bài 4:

Cho hình tam giác ABC có góc A vuông, AB = 6cm, AC = 8cm. Điểm M thuộc cạnh AB sao cho AB = 3Am, điểm N thuộc cạnh AC sao cho AC = 4NC, điểm P là trung điểm của BC

a, Tính diện tích tam giác ABC

b, Nối MN, NP và PM. Tính diện tích tam giác MNP

a.

Diện tích hình tam giác ABC là: ............. (cm²)

Điền kết quả
b.
Diện tích tam giác MNP bằng ............cm²
Bắt đầu ngay
7 250