Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 5 năm 2015 - 2016

Đề thi giải Toán qua Internet lớp 6 có đáp án

Mã số: 02152. Thời gian: 60 phút. Đã có 2.652 bạn thử.

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 5 năm 2015 - 2016

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 6 có đầy đủ tài liệu ôn tập và chuẩn bị thật tốt cho các vòng thi của Cuộc thi giải Toán trên mạng Violympic, VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc bài test Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 5 năm 2015 - 2016. Hi vọng thông qua việc rèn luyện giải các bài tập trong bài test sẽ giúp các bạn làm quen với dạng bài và đưa ra phương pháp ôn tập đúng đắn. Chúc các bạn thi tốt!

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 6 năm 2015 - 2016

Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (....)
Câu 1.1:
Tập hợp các số có 2 chữ số là bội của 41 là: {..........}
Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
Câu 1.2:
Tập hợp các số tự nhiên x là bội của 13 và 26 ≤ x ≤ 104 có .............. phần tử.
Câu 1.3:
Viết số 43 dưới dạng tổng hai số nguyên tố a và b với a < b. 
Khi đó b = ..............
Câu 1.4:
Tập hợp các số tự nhiên x sao cho 6 chia hết cho (x - 1) là: {..............}
Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
Câu 1.5:
Có bao nhiêu hợp số có dạng 23a?
Trả lời:
Có .............. số.
Câu 1.6:
Số số nguyên tố có dạng 13a là: .............
Câu 1.7:
Tìm số nguyên tố p sao cho: p + 10 và p + 14 cũng là số nguyên tố.
Kết quả: p = ............
Câu 1.8:
Có bao nhiêu số nguyên tố có dạng a1?
Trả lời:
Có .......... số.
Câu 1.9:
Số 162 có tất cả ................ ước.
Câu 1.10:
Tổng 5 số nguyên tố đầu tiên là: .................
Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ
Câu 2.1:
Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chẵn không vượt quá 60 là:
Câu 2.2:
Số phần tử của tập hợp P = {13; 15; 17; ...........; 85; 87} là:
Câu 2.3:
Cho hai tập hợp A = {n ∈ NI n > 4} và B là tập hợp các số tự nhiên chẵn, nhỏ hơn 12. Gọi C là tập hơn con chung của cả hai tập hợp A và B. Số phần tử nhiều nhất có thể của C là:
Câu 2.4:
Cho 6 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các đường thẳng đi qua 2 trong 6 điểm đã cho là:
Câu 2.5:
Cho 5 chữ số: 2; 5; 9; 7; 4. Có thể lập được tất cả các số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên là:
Câu 2.6:
Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 7 và nhỏ hơn 50 là:
Câu 2.7:
Tập hợp các số nguyên tố có hai chữ số lớn hơn 51 có số phần tử là:
Câu 2.8:
Từ nào sau đây có tập hợp các chữ cái gồm 5 phần tử?
Câu 2.9:
Khi chia một số cho 48 được số dư là 41. Nếu chia số đó cho 16 thì số dư là: ..................
Câu 2.10:
Cho 5 chữ số: 2; 5; 0; 6; 1. Có thể lập được tất cả các số có 2 chữ số khác nhau từ các chữ số trên là:
Bắt đầu ngay
50 2.652