Đề thi Violympic Vật Lý lớp 6 vòng 8 năm học 2016 - 2017

Đề thi giải Vật Lý trên mạng lớp 6 vòng 8

Mã số: 05282. Thời gian: 20 phút. Đã có 2.412 bạn thử.

Đề thi Violympic Vật Lý lớp 6 vòng 8 năm học 2016 - 2017

Mời các bạn tham gia làm Đề thi Violympic Vật Lý lớp 6 vòng 8 năm học 2016 - 2017 dưới đây của chúng tôi. Đề thi Violympic Vật Lý vòng 8 lớp 6 này được ra vào ngày 15/2/2017. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 15 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 16 năm 2015 - 2016

Luyện thi Violympic Toán lớp 6 vòng 15 năm 2015 - 2016

Luyện thi Violympic Toán lớp 6 vòng 16 năm 2015 - 2016

Đập dế: Bạn cần đưa ra câu trả lời đúng của mình bằng cách chọn đáp án đúng
Câu 1: Để đo chiều dài ngôi nhà, người ta thường dùng:
Câu 2:
Đề thi violympic vật lý lớp 6 vòng 8
Câu 3:
Một cái nhẫn 1 chỉ vàng có khối lượng là
Câu 4
Lực không thể là nguyên nhân làm cho vật thay đổi
Câu 5
Câu 6:
Đề thi Violympic vật lý lớp 6 vòng 8
Câu 7:
Nhà du hành vũ trụ khi ra khỏi Trái Đất thì khối lượng của họ
Câu 8
Đề thi violymic vật lý lớp 6 vòng 8 năm 2017
Câu 9:
Đề thi violympic vật lý vòng 8 lớp 6
Câu 10
Đề thi violympic vật lý vòng 8 lớp 6 năm 2017
Đi tìm kho báu
Violympic vật lý lớp 6 vòng 8
Câu 11
Ví dụ: x cm
Câu 12
Câu 13
Câu 14
Câu 15
Câu 15
Phần 3
Câu 16: Lực nào xuất hiện sau đây là lực đàn hồi
Câu 17:
Công việc nào sau đây không cần dùng đến lực?
Câu 18: Những trường hợp nào sau đây không dùng máy cơ đơn giản?
Câu 19: Thả một vật rắn không thấm nước chìm hoàn toàn vào một bình tràn đựng đầy nước thì
Câu 20: Độ dài nào là lớn nhất
Câu 21:
Đại lượng nào sau đây sẽ không thay đổi khi làm nóng một vật bằng kim loại?
Câu 22:
Một người công nhân dùng ròng rọc cố định để đưa một bao xi măng nặng 50 kg lên cao. Bỏ qua lực ma sát, khối lượng dây kéo thì người công nhân phải kéo một lực tối thiểu là bao nhiêu để bao xi măng đó chuyển động đều lên cao?
Câu 23
Một xe tải nặng 3,5 tấn chở được 100 kiện hàng, mỗi kiện hàng nặng 30kg. Khi chất đầy hàng lên xe thì xe tải sẽ có trọng lượng là ...N
Câu 24
Đổ 05, lít rượu vào 1 lít nước rồi trộn đều ta thấy tổng thể tích của hỗn hợp giảm đi 0,4% so với tổng thể tích của các chất thành phần. Biết khối lượng riêng của rượu và nước lần lượt là 0,8g/cm3 và 1g/cm3. Khối lượng riêng của hỗn hợp là
Câu 25:
Kéo đều một vật có khối lượng 120kg lên cao bằng mặt phẳng nghiêng cần một lực 360N. Tỉ số giữa chiều cao và chiều dài của mặt phẳng nghiêng là
Bắt đầu ngay
63 2.412