Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 9 - Đề 1

Giải sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1

Mã số: 10164. Đã có 387 bạn thử.

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 9

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 tuần 9 - Đề 1 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 9 lớp 5 về luyện tập và bổ sung về giải toán, dạng Toán nhằm nâng cao kỹ năng cũng như kết quả học tập môn Toán lớp 5 của bản thân.

Bài 1. Chọn câu đúng
a, Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 2 yến 15kg = ....yến
b
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 2 m2 15 dm2 = ...m2
c
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 1324 g = .....kg
d
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 5 kg 85 g = ....kg
e
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 14 m = ....hm
Bài 2. Viết số thập phân dưới dang gọn hơn (theo mẫu)
47,300 = 47,3
a, 54,070 = .....
b
100,060 = ...
c
41,010 = ...
d
412,3020 = ...
Bài 3
Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 73,71; 74,27; 73,93; 74,17; 73,37
Bài 4
Một ruộng lúa hình chữ nhật có chiều dài 105m chiều rộng bằng 4/7 chiều dài. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi trên ruộng lúa đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?
Trả lời: Trên ruộng lúa đó người ta thu hoạch được số thóc là .....tấn
Bắt đầu ngay
9 387