Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 7 - Đề 2

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 7

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 tuần 7 - Đề 2 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 7 lớp 5 về luyện tập và bổ sung về giải toán, dạng Toán số thập phân, quy đổi số phân số sang số thập phân và ngược lại.

 • Bài 1: Đọc số thập phân sau đó chuyển thành phân số thập phân
  Cùng em học Toán lớp 5
 • a
  không phẩy bốn
 • b
  không phẩy hai tư
 • c
  không phẩy không bảy sáu
 • d
  không phẩy không không chín
 • Bài 2. Điền số thập phân thích hợp vào chỗ trống:
  a, 5 dam 7 m = .... dam
  5,7
 • b
  7 cm2 = ....dm2
  0,07
 • c
  200 mm2 = ...dm2
  0,02
 • d
  9 hm2 = ....km2
  0,09
 • e
  114 km 73 m = ....km
  114,073
 • f
  500 m2 = ....hm2
  0,05
 • g
  2 hm2 11 km2 = ....hm2
  2,11
 • h
  10 cm2 88 mm2 = ....cm2
  10,88
 • Bài 3
  Viết đáp số dưới dạng số thập phân
  Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 33,7m vải, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 4,5m vải nhưng ít hơn ngày thứ ba 7/5 m vải. Hỏi cả ba ngày cửa hàng bán được bao nhiêu m vải?
  Trả lời: Cả ba ngày cửa hàng bán được số vải là ....m
  112,9
  Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 7
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 239
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Cùng em học Toán 5 Xem thêm