Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 8 - Đề 2

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 8

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 tuần 8 - Đề 2 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 8 lớp 5 về luyện tập và bổ sung về giải toán, dạng Toán số thập phân, quy đổi số phân số sang số thập phân và ngược lại, sắp xếp số thập phân, đọc viết số thập phân giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

 • Bài 1. Đọc mỗi số thập phân sau
  a, Số 14,5 đọc là:....
  Mười bốn phẩy năm
 • b
  Số 4,59 đọc là:...
  Bốn phẩy năm chín
 • c
  Số 74,653 đọc là:....
  Bảy tư phẩy sáu trăm năm mươi ba
 • d
  Số 203,061 đọc là:...
  Hai trăm linh ba phẩy không sáu một
 • Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
  a, 3,2m = ... dm
  32
 • b
  3,052m = ....cm
  3052
 • c
  14,31 dm = ....mm
 • d
  8,125m = ....mm
  8125
 • e
  4,7km = ....hm
  47
 • f
  0,406km= ....m
  406
 • Bài 3
  Hãy đo chiều dài quyển sách Toán lớp 5 bằng thước chia xăng-ti-mét? Viết số đo dưới dạng số thập phân với đơn vị là đề-xi-mét?
  0,3
  Chiều dài quyển sách Toán 5 là 30 cm = 0,3 (dm)
 • Bài 4
  Số thập phân x thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
  - Là số lớn hơn 8,5
  - Có phần nguyên nhỏ hơn 9
  - Phần thập phân gồm hai chữ số khác nhau, khác 0 và khác chữ số ở phần nguyên
  Có thể tìm được tối đa bao nhiêu số thỏa mãn các điều kiện trên?
  Trả lời: Có thể tìm được tối đa ... số
  28
  Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 8
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 448
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Cùng em học Toán 5 Xem thêm