Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 8 - Đề 1

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 8

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 tuần 8 - Đề 1 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 8 lớp 5 về luyện tập và bổ sung về giải toán, dạng Toán số thập phân, quy đổi số phân số sang số thập phân và ngược lại.

 • Bài 1. Chọn đáp án đúng
  a, Sắp xếp các số thập phân 0,23; 0,32; 0,225; 0,252; 0,25 theo thứ tự từ bé đến lớn
 • b
  Số thập phân 0,00100 bằng phân số
 • c
  Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 3 cm 15 mm = ....cm
 • d
  Tìm số tự nhiên x thỏa mãn: 1,78 < x < 2,13
 • e
  Lan cao 1,48m, Hoa cao 1,47m, Tú cao 1,44m, Thanh cao 1,45m, Lê cao 1,49m, Hồng cao 1,46m. Bạn nào cao nhất trong số các bạn trên?
 • Bài 2. Xếp các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn
  a, 0,37; 0,307; 0,407; 0,704; 0,321; 0,039
  0,039; 0,307; 0,321; 0,37; 0,407; 0,704
 • b
  45,54; 5,454; 54,45; 54,54; 45,45
  5,454; 45,45; 45,54; 54,45; 54,54
 • Bài 3
  Cùng em học toán lớp 5
  Câu đúng là:..., ....,...
  b, c, g
 • Bài 3
  Cùng em học toán lớp 5
  Câu đúng là:..., ....,...
  b, c, g
 • Bài 4
  Viết đáp số dưới dạng số thập phân
  Hình thoi ABCD có đường chéo AC = 3/5m, đường chéo CD bằng 3/2 lần đường chéo AC. Tính diện tích hình thoi ABCD?
  Trả lời: Diện tích hình thoi ABCD là ....m2
  0,27
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 415
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Cùng em học Toán 5 Xem thêm