Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 7 - Đề 1

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 7

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 tuần 7 - Đề 1 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 7 lớp 5 về luyện tập và bổ sung về giải toán, dạng Toán số thập phân, quy đổi số phân số sang số thập phân và ngược lại, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

 • Bài 1: Chọn câu đúng
  a, Viết thành số thập phân 2,016 là:
 • b.
  Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 11,34m = ....dm
 • c
  Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng là 17m. Hỏi diện tích khu đất rộng bao nhiêu hec-ta?
 • d
  Chuyển hỗn số thành số thập phân: 3\frac{1}{8} ha = ...ha
 • e
  Số thập phân 24,759 có hàng phần trăm là
 • Bài 2
  Mẹ mua về một túi gạo ngày thứ nhất dùng hết 3/2kg, ngày thứ hai có khách nên dùng hết \frac{27}{10} kg. Sau hai ngày thì túi gạo còn lại \frac{13}{10} kg. Hỏi mẹ đã mua về túi gạo nặng bao nhiêu ki-lo-gam?
  Trả lời: Mẹ đã mua về túi gạo có cân nặng là ....kg
  11/2
 • Bài 3
  Cùng em học Toán lớp 5
 • a
  132,06
 • b
  16,005
 • c
  7002,14
 • d
  803,005
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 343
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Cùng em học Toán 5 Xem thêm