Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 6 - Đề 1

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 6

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 tuần 6 - Đề 1 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 6 lớp 5 về luyện tập và bổ sung về giải toán, dạng Toán đo diện tích giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

 • Bài 1: Chọn câu trả lời đúng
  Cùng em học Toán lớp 5
 • b
  Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 12 ha = ....m2
 • c
  Một khu đất hình vuông có cạnh dài 200m. Hỏi diện tích khu đất rộng bao nhiêu hec-ta?
 • d
  Cùng em học Toán lớp 5
 • e
  Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 5 ha 50 m2 = ...m2
 • Bài 2
  Cùng em học Toán lớp 5
  Các câu trả lời đúng là: ...., ....
  a, c
 • Bài 3
  Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 500m và chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Hỏi diện tích khu rừng đó rộng bao nhiêu hec-ta?
  Trả lời: Diện tích của khu rừng là ....ha
  10
  Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 6
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 488
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Cùng em học Toán 5 Xem thêm