Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 9 - Đề 1

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 9

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 tuần 9 - Đề 1 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 9 lớp 5 về luyện tập và bổ sung về giải toán, dạng Toán nhằm nâng cao kỹ năng cũng như kết quả học tập môn Toán lớp 5 của bản thân.

 • Bài 1. Chọn câu đúng
  a, Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 2 yến 15kg = ....yến
 • b
  Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 2 m2 15 dm2 = ...m2
 • c
  Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 1324 g = .....kg
 • d
  Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 5 kg 85 g = ....kg
 • e
  Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 14 m = ....hm
 • Bài 2. Viết số thập phân dưới dang gọn hơn (theo mẫu)
  47,300 = 47,3
  a, 54,070 = .....
  54,07
 • b
  100,060 = ...
  100,06
 • c
  41,010 = ...
  41,01
 • d
  412,3020 = ...
  412,302
 • Bài 3
  Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 73,71; 74,27; 73,93; 74,17; 73,37
  73,37; 73, 71; 74,17; 74,27
 • Bài 4
  Một ruộng lúa hình chữ nhật có chiều dài 105m chiều rộng bằng 4/7 chiều dài. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi trên ruộng lúa đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?
  Trả lời: Trên ruộng lúa đó người ta thu hoạch được số thóc là .....tấn
  3,78
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 598
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Cùng em học Toán 5 Xem thêm