Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 29

Ôn tập chương V và VI

Mã số: 11114. Thời gian: 10 phút. Đã có 58 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 29 có đáp án

VnDoc gửi tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 29 bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 bám sát nội dung trọng tâm của bài học, hỗ trợ quá củng cố lý thuyết và ôn luyện nâng cao.

1
Vào thế kỉ XVI, tình hình chính trị ở nước ta có những biến động như thế nào?
2
a, Các cuộc chiến tranh phong kiến Nam – Bắc triều diễn ra vào thời gian nào?
b
Vào thế kỉ XVII, ở nước ta diễn ra sự kiện lịch sử nào làm tổn thương đến việc thống nhất đất nước?
3

Phong trào nông dân khởi nghĩa và lan rộng ở thế kỉ X Đại Việt sử kí tiền biên VIII Đại Việt sử kí tiền biên, tiêu biểu là phong trào nông dân Tây Sơn, là biểu hiện về vấn đề gì?

4

Triều đại Tây Sơn tồn tại trong thời gian nào?

5

Nguyễn Ánh đánh bại vương triều Tây Sơn vào thời gian nào?

6

Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII, nước ta đã phải chống các thế lực ngoại xâm nào?

7

Chiến thắng lớn nhất ở Đàng Trong đánh bại quân Xiêm xâm lược vào thế kỉ XVIII là chiến thắng nào?

8

Chiến thắng Đống Đa đã quyết định đến số phận của quân xâm lược nào?

9

Những bộ sử nào của Đại Việt được viết vào cuối thế kỉ XVIII và đầu thế kỉ XIX?

10

Nhà bác học vĩ đại nhất của Việt Nam thế kỉ XVIII là ai?

11

Một kiệt tác văn học bằng chữ Nôm của nước ta vào nửa đầu thế kỉ XIX là tác phẩm nào?

Bắt đầu ngay
2 58