Trắc nghiệm Tiếng Anh phân biệt "Since" và "For"

Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

Mã số: 09821. Đã có 479 bạn thử.

Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến chuyên đề phân biệt "Since" và "For" có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Kiểm tra Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản mới nhất trên VnDoc.com. Bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh bao gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp bạn đọc củng cố kiến thức đã học về cách dùng và sự khác nhau giữa Since và For trong Thì hiện tại hoàn thành. 

Một số bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh khác:

So sánh Since và For

Chúng ta dùng cả sincefor để diễn tả một sự việc nào đó đã xảy ra trong bao lâu.

Since + mốc thời gian

(8 o’clock, Monday, 1997 etc.)

– I’ve been waiting since 8 o’clock.

8 o’clock now

For + khoảng thời gian

(two hours, eight weeks etc.)

– I’ve been waiting for two hours.


Now that is time for excercise!

1. It's been raining ............ lunchtime.
2. Sarah has lived in Paris ... 1995.
3. Paul has lived in London ... ten years.
4. I'm tired of waiting. We've been sitting here ... an hour.
5. Kevin has been looking for a job ... he left school.
6. I haven't been to a party ... ages
7. I wonder where Joe is. I haven't seen him ... last week.
8. Jane is away. She's been away ... Friday.
9. The weather is dry. It hasn't rained ... a few weeks.
10. He's worked there ____ he left college.
11. I lived there ____ several years.
12. She's studied here ____ two years.
13. I haven't seen them ____ July.
14. ____ when have you been allowed to do that?
15. I have been waiting ____ midday.
Bắt đầu ngay
1 479