Tam Ngô thi Tiếng Anh lớp 6

They .... football at the moment.

A. plays.

B. are playing

C. play

D. to play 

5
5 Câu trả lời
 • Bảo Bình
  Bảo Bình

  They are playing football at the moment.

  0 Trả lời 09:49 05/01
 • Hoa Lê
  Hoa Lê 𝘽
  0 Trả lời 09:50 05/01
 • Mạnh Hùng
  Mạnh Hùng

  What does he like about the village 


  0 Trả lời 09:53 05/01
 • Cự Giải
  Cự Giải

  They .... football at the moment.

  >> B. are playing

  0 Trả lời 09:50 05/01
 • Người Dơi
  Người Dơi

  * Thì hiện tại tiếp diễn: dùng để diễn tả những sự việc/hành động xảy ra ngay lúc chúng ta nói hoặc xung quanh thời điểm nói, và hành động/sự việc đó vẫn chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra) trong thời điểm nói.

  Công thức:

  (+) S + am/ is/ are + Ving

  (-) S + am/are/is + not + Ving

  (?) Q: Am/ Is/ Are + S + Ving?

  A: Yes, S + am/is/are. | No, S + am/is/are + not.

  Câu nghi vấn sử dụng từ hỏi bắt đầu bằng Wh-

  Công thức: Wh- + am/ are/ is (not) + S + Ving?

  * Dấu hiệu:

  now (bây giờ)

  right now (ngay bây giờ)

  at the moment (ngay lúc này)

  at present (hiện tại)

  It’s + giờ cụ thể + now

  Ví dụ: It’s 12 o’clock now. (Bây giờ là 12 giờ.)

  * Một số động từ
  Look!/ Watch! (Nhìn kìa)

  Listen! (Nghe này!)

  Keep silent! (Hãy giữ im lặng!)

  Watch out! = Look out! (Coi chừng!)

  Bạn xem bài: https://vndoc.com/ly-thuyet-va-bai-tap-thi-hien-tai-tiep-dien-tieng-anh-lop-6-113764

  0 Trả lời 09:54 05/01

Tiếng Anh

Xem thêm