Nguyễn Huyền Toán học lớp 5

Tính nhanh: 20,04 × 2,45 + 2004 - 29 × 20,04 

Tính nhanh:

20,04 × 2,45 + 2004 - 29 × 20,04 

 

 

3
3 Câu trả lời
 • Bé Gạo
  Bé Gạo

  20,04 × 2,45 + 2004 - 29 × 20,04

  = 20,04 × 2,45 + 20,04 × 100 - 29× 20,04

  = 20,04 × (2,45 + 100 - 29)

  = 1471,938

  0 Trả lời 11:51 10/01
 • Lang băm
  Lang băm

  20,04 × 2,45 + 2004 - 29 × 20,04

  = 49,098 + 2004 - 581,16

  = 1471,938

  0 Trả lời 11:52 10/01
 • Người Dơi
  Người Dơi

  đáp số là 1471,938

  0 Trả lời 11:53 10/01
Tìm thêm: Tính nhanh

Toán học

Xem thêm