Kẻ cướp trái tim tôi Toán học

Tô màu 1/5 mỗi hình sau

Tô màu \frac{1}{5} vào mỗi hình:

3
3 Câu trả lời

Toán học

Xem thêm