Chàng phi công Toán học

Điền dấu x vào ô trống dưới hình đã tô màu 1/3 số hình tròn của hình đó

Hình đã tô màu \frac{1}{3} số hình tròn là:

3
3 Câu trả lời

Toán học

Xem thêm