Khang Anh Toán học Lớp 11

sin^6x + cos^6x - giúp mình với

sin^6x + cos^6x - giúp mình với

2
2 Câu trả lời
 • Đen2017
  Đen2017

  cos^6x + sin^6x = (sin²x)³ + (cos²x )³

  = ( sin²x + cos²x ) * [ ( sinx)^4 - sin²xcos²x + (cosx)^4 ]

  = 1 * [ ( sinx)^4 + 2sin²xcos²x + (cosx)^4 - 3sin²xcos²x ]

  = [ ( sin²x + cos²x )² - 3sin²xcos²x ]

  = 1 - 3sin²xcos²x

  = 1 - 3( sin²2x / 4 )

  = 1 - (3/4) * (1 - cos4x) / 2

  = 1 - 3(1 - cos4x) / 8

  8 Trả lời 17:05 14/06
  • Đội Trưởng Mỹ
   Đội Trưởng Mỹ

   Câu này dễ thế mà cũng hỏi ahiihi 😛

   0 Trả lời 17:04 14/06
   Toán học Xem thêm