Khang Anh Toán học Lớp 11

sin^6x + cos^6x - giúp mình với

5
5 Câu trả lời
 • Đen2017
  Đen2017

  cos^6x + sin^6x = (sin²x)³ + (cos²x )³

  = ( sin²x + cos²x ) * [ ( sinx)^4 - sin²xcos²x + (cosx)^4 ]

  = 1 * [ ( sinx)^4 + 2sin²xcos²x + (cosx)^4 - 3sin²xcos²x ]

  = [ ( sin²x + cos²x )² - 3sin²xcos²x ]

  = 1 - 3sin²xcos²x

  = 1 - 3( sin²2x / 4 )

  = 1 - (3/4) * (1 - cos4x) / 2

  = 1 - 3(1 - cos4x) / 8

  Trả lời hay
  13 Trả lời 17:05 14/06
  • Nhật Minh
   Nhật Minh

   Tại sao 1 - 3sin²xcos²x =  1 - 3( sin²2x / 4 ) lại = 1 - (3/4) * (1 - cos4x) / 2

   2 Trả lời 15:47 01/10
 • Min chan
  Min chan

  cos^6x + sin^6x = (sin²x)³ + (cos²x )³

  = ( sin²x + cos²x ) * [ ( sinx)^4 - sin²xcos²x + (cosx)^4 ] 


  = 1 * [ ( sinx)^4 + 2sin²xcos²x + (cosx)^4 - 3sin²xcos²x ] 

  = [ ( sin²x + cos²x )² - 3sin²xcos²x ] 

  = 1 - 3sin²xcos²x 

  = 1 - 3( sin²2x / 4 ) 

  = 1 - (3/4) * (1 - cos4x) / 2 

  = 1 - 3(1 - cos4x) / 8


  Trả lời hay
  4 Trả lời 14:29 06/10
  • Ngoc minh Nguyen
   Ngoc minh Nguyen

   cos^6x + sin^6x = (sin²x)³ + (cos²x )³

   = ( sin²x + cos²x ) * [ ( sinx)^4 - sin²xcos²x + (cosx)^4 ]

   = 1 * [ ( sinx)^4 + 2sin²xcos²x + (cosx)^4 - 3sin²xcos²x ]

   = [ ( sin²x + cos²x )² - 3sin²xcos²x ]

   = 1 - 3sin²xcos²x

   = 1 - 3( sin²2x / 4 )

   = 1 - (3/4) * (1 - cos4x) / 2

   = 1 - 3(1 - cos4x) / 8


   0 Trả lời 15:17 28/10
   • trinh kieu
    trinh kieu

    \sqrt{5}

    0 Trả lời 10:04 10/11
    • Đội Trưởng Mỹ
     Đội Trưởng Mỹ

     Câu này dễ thế mà cũng hỏi ahiihi 😛

     0 Trả lời 17:04 14/06
     Toán học Xem thêm