Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 16

Trắc nghiệm Địa lý 6

Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 16 với nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Địa khác nhau được xây dựng theo chương trình sách giáo khoa lớp 6 nhằm hỗ trợ các thầy cô cùng học sinh nâng cao quá trình dạy và học đạt chất lượng.

Trắc nghiệm Địa lý 6 bài 16: Thực hành Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

Câu 1: Đường đồng mức là những đường như thế nào?

A. Đường đồng mức là đường nối những điểm có độ thấp so với mực nước biển.

B. Đường đồng mức là đường nối những điểm có cùng độ cao so với mực nước biển.

C. Đường đồng mức là đường nối những điểm có độ thấp đến độ cao so với mực nước biển.

D. Đường đồng mức là đường nối những điểm có cùng độ cao xuống độ thấp so với mực nước biển.

Câu 2: Các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình

A. Càng dốc

B. Độ dốc càng nhỏ

C. Càng cao

D. Càng thấp

Câu 3: 1cm trên lược đồ = bao nhiêu cm ngoài thực địa.

A. 100.000cm

B. 1000.000cm

C. 10.000cm

D. 1.000cm

Câu 4: Nếu đổi ra m thì 1cm trên lược đồ = bao nhiêu m ngoài thực địa.

A. 10000m

B. 100000m

C. 100m

D. 1000m

Câu 5: Nếu đổi ra km thì 1cm trên lược đồ = bao nhiêu km ngoài thực địa.

A. 1000km

B. 100km

C. 1km

D. 10km

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Địa lí 6

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án B A A D C
Đánh giá bài viết
1 950
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Địa lý 6 Xem thêm