Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 26

Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 26: Đất - Các nhân tố hình thành đất được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Địa lí 6.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Đất - Các nhân tố hình thành đất

Câu 1: Hai thành phần chính của lớp đất là

A. Hữu cơ và nước

B. Nước và không khí

C. Cơ giới và không khí

D. Khoáng và hữu cơ

Câu 2: Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là:

A. Sinh vật

B. Đá mẹ

C. Khoáng

D. Địa hình

Câu 3: Thành phần khoáng của lớp đất có đặc điểm là:

A. Chiếm 1 tỉ lệ nhỏ trong đất

B. Gồm những hạt có màu sắc loang lỗ và kích thước to nhỏ khác nhau

C. Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng là sinh vật

D. Tồn tại trên cùng của lớp đất đá

Câu 4: Đặc điểm nào không đúng với thành phần hữu cơ trong đất

A. Chiếm 1 tỉ lệ nhỏ trong lớp đất

B. Có màu xám thẫm hoặc đen

C. Tồn tại chủ yếu ở lớp trên cùng của đất

D. Đá mẹ là nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ

Câu 5: Những loại đất hình thành trên đá mẹ granit thường có:

A. Màu nâu, hoặc đỏ chứa nhiều thức ăn cung cấp cho cây trồng

B. Màu xám thẫm độ phì cao

C. Màu xám, chua, nhiều cát

D. Màu đen, hoặc nâu, ít cát, nhiều phù sa

Câu 6: Đâu là đặc điểm thành phần khoáng của lớp đất?

A. Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là sinh vật.

B. Gồm những hạt có màu sắc loang lổ và kích thước to nhỏ khác nhau.

C. Tồn tại chủ yếu trong tầng trên cùng của lớp đất.

D. Chiếm một tỉ lệ nhỏ trong lớp đất.

Câu 7: Nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất là

A. Địa hình. B. Khí hậu. C. Đá mẹ. D. Sinh vật.

Câu 8: Thành phần hữu cơ trong đất không có nguồn gốc từ

A. Phân giun.

B. Cành lá rơi rụng phân hủy.

C. Xác thực vật phân hủy.

D. Đá mẹ.

Câu 9: Trong các nhân tố hình thành đất quan trọng nhất là đá mẹ và

A. Sinh vật, con người.

B. Con người, sinh vật.

C. Sinh vật, khí hậu.

D. Khí hậu, địa hình.

Câu 10: Những loại đất hình thành trên đá mẹ badan hoặc đá vôi thường có

A. Màu xám thẫm hoặc đen, độ phì nhiêu rất cao.

B. Màu nâu hoặc đỏ, chứa nhiều chất làm thức ăn cho cây trồng.

C. Màu đen hoặc nâu, chứa nhiều chất hữu cơ.

D. Màu xám, chua và nhiều cát.

Câu 11: Đặc điểm nào sau đây không đúng với những loại đất hình thành trên đá mẹ granit?

A. Độ phì rất cao.

B. Nhiều cát.

C. Thường có màu xám.

D. Chua, nghèo mùn.

Câu 12: Nhân tố quyết định thành phần khoáng chất, có ảnh hưởng đến màu sắc và tính chất của đất là

A. Khí hậu.

B. Đá mẹ.

C. Địa hình.

D. Sinh vật.

------------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 26: Đất - Các nhân tố hình thành đất gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về các đặc điểm và vai trò của đất và các nhân tố hình thành đất...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 26: Đất - Các nhân tố hình thành đất. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Địa lý 6, Giải VBT Địa Lí 6, Giải tập bản đồ Địa lí 6, Giải bài tập Địa lí 6, Giải SBT Địa lí 6, Lý thuyết Địa lí 6, Tài liệu học tập lớp 6

Đánh giá bài viết
1 1.188
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Địa lý 6 Xem thêm