Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 22

VnDoc xin trân trọng giới thiệu bài Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Địa lí 6.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Các đới khí hậu trên Trái Đất

Câu 1: Có bao nhiêu khối khí hậu trên bề mặt của Trái Đất

 1. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 2: Chí tuyến Bắc nằm ở vĩ độ nào?

 1. 33o66'B
 2. 66o33'B
 3. 23o27'B
 4. 27o23'B

Câu 3: Ngày 22/12 đông chí tia sáng mặt trời chiếu vuông gốc với đất ở đâu

 1. Chí tuyến Nam
 2. Chí tuyến Bắc
 3. Vòng cực Nam
 4. Xích đạo

Câu 4: Lượng mưa trung bình ở đới nóng đạt khoảng

 1. 500 mm -1000 mm.
 2. 2000 mm - 2500 mm.
 3. 1000 mm - 2000 mm.
 4. 800 mm - 1500 mm.

Câu 5: Vĩ tuyến 66o33'B được gọi là

 1. Cực Bắc
 2. Vòng cực Bắc
 3. Vòng cực
 4. Chí tuyến Bắc

Câu 6: Đường vòng cực Nam nằm ở

 1. 66o33'B
 2. 33o66'B
 3. 27o23'B
 4. 23o27'B

Câu 7: Trên bề mặt trái đất có bao nhiêu vành đai nhiệt

 1. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 8: Sự phân hóa khí hậu trên bề mặt Trái Đất phụ thuộc vào nhiều nhân tố trong đó quan trọng nhất là

 1. Dòng biển
 2. Địa hình
 3. Vĩ độ
 4. Vị trí gần hay xa biển

Câu 9: Vùng nội chí tuyến là vùng nằm ở

 1. Giữa chí tuyến và vòng cực
 2. Từ vòng cực đến cực
 3. Giữa hai vòng cực
 4. Giữa hai chí tuyến

Câu 10: Việt Nam nằm ở đới khí hậu nào?

 1. Cận nhiệt đới
 2. Hàn đới
 3. Cận nhiệt
 4. Nhiệt đới

Câu 11: Đới khí hậu phân bố trong phạm vi từ chí tuyến đến hai vòng cực là

 1. Ôn đới
 2. Nhiệt đới
 3. Hàn đới
 4. Cận nhiệt đới

Câu 12: Đới khí hậu nào nhận được lượng nhiệt và góc chiếu sáng từ mặt trời ít nhất?

 1. Ôn đới
 2. Nhiệt đới
 3. Hàn đới
 4. Cận nhiệt đới

Câu 13: Tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở đường chí tuyến Bắc và đường chí tuyến Nam lần lượt vào các ngày nào?

 1. 21-3 và 23-9.
 2. 23-9 và 22-12.
 3. 22-6 và 22-12.
 4. 21-3 và 22-6

Câu 14: Đới nóng (hay nhiệt đới) nằm giữa

 1. Chí tuyến và vòng cực.
 2. Hai chí tuyến.
 3. Hai vòng cực.
 4. 66o33 B và 66o33 N.

Câu 15: Loại gió thổi thường xuyên trong khu vực đới nóng là

 1. Tín phong.
 2. Gió Đông cực.
 3. Gió Tây ôn đới.
 4. Gió phơn tây nam.

Câu 16: Loại gió thổi thường xuyên ở khu vực đới lạnh là

 1. Gió Tây ôn đới.
 2. Gió mùa.
 3. Tín phong.
 4. Gió Đông cực.

Câu 17: Đới khí hậu nào trong năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt?

 1. Nhiệt đới.
 2. Ôn đới.
 3. Hàn đới.
 4. Cận nhiệt đới.

Câu 18: Các đới khí hậu trên Trái Đất là

 1. Một đới nóng, hai đới ôn hòa, một đới lạnh.
 2. Hai đới nóng, hai đới ôn hòa, một đới lạnh.
 3. Một đới nóng, hai đới ôn hòa, hai đới lạnh.
 4. Hai đới nóng, một đới ôn hòa, hai đới lạnh.

Câu 19: Đường vòng cực Nam nằm ở vĩ độ

 1. 66o33'N.
 2. 33o66'N.
 3. 27o23'N.
 4. 23o27'N.

Câu 20: Vào ngày 22-6 (hạ chí), tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở

 1. Chí tuyến Nam.
 2. Vòng cực Bắc.
 3. Xích đạo.
 4. Chí tuyến Bắc.

Câu 21: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu đới nóng?

 1. Quanh năm nóng.
 2. Có góc chiếu của ánh sáng mặt trời rất nhỏ.
 3. Lượng mưa trung bình năm từ 1.000 mm đến trên 2.000 mm.
 4. Có gió Tín phong thổi thường xuyên.

Câu 22: Đới nóng là khu vực

 1. Quanh năm có góc chiếu của ánh sáng mặt trời lúc giữa trưa tương đối lớn.
 2. Có góc chiếu của ánh sáng mặt trời rất nhỏ.
 3. Có thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau nhiều.
 4. Thời gian chiếu sáng dao động rất lớn về số ngày.

Câu 23: Các nước châu Âu chủ yếu nằm trong đới khí hậu nào?

 1. Cận nhiệt đới
 2. Hàn đới
 3. Ôn đới
 4. Nhiệt đới

------------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về các đặc điểm, vị trí địa lý và vai trò của các đới khí hậu...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 19: Các đới khí hậu trên Trái Đất. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Địa lý 6, Giải VBT Địa Lí 6, Giải tập bản đồ Địa lí 6, Giải bài tập Địa lí 6, Giải SBT Địa lí 6, Lý thuyết Địa lí 6, Tài liệu học tập lớp 6

Đánh giá bài viết
6 2.152
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Địa lý 6 Xem thêm