Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 9

Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa được VnDoc sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Địa lí 6.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa

Câu 1: Vào các ngày 22/6 độ dài của ngày và đêm ở hai điểm Cực như thế nào?

 1. 6 tháng đêm, 6 tháng ngày
 2. 5 tháng đêm, 7 tháng ngày
 3. 4 tháng đêm, 8 tháng ngày
 4. 7 tháng ngày, năm tháng đêm

Câu 2: Vào các ngày 22/6 và 22/12 độ dài ngày, đêm của các điểm D và D’ ở vĩ tuyến 66o33’ Bắc và Nam của 2 nửa địa cầu sẽ có:

 1. Ngày dài suốt 24g (ngày địa cực)
 2. Đêm dài suốt 24g (đêm địa cực).
 3. A, B đúng
 4. A, B sai

Câu 3: Trong khi quay quanh Mặt Trời, thì Trái Đất

 1. Có lúc ngả nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời
 2. Ngả hoàn toàn về nửa cầu Bắc
 3. Ngả hoàn toàn về nửa cầu Nam
 4. Không ngả về nửa cầu nào cả

Câu 4: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn ở những địa điểm có vĩ độ khác nhau thì

 1. Càng xa xích đạo về phía 2 cực càng biểu hiện rõ
 2. Càng gần xích đạo về phía 2 cực càng biểu hiện rõ
 3. Càng xa xích đạo về phía 2 cực sẽ không biểu hiện rõ
 4. Càng gần xích đạo về phía 2 cực sẽ không biểu hiện rõ

Câu 5: Các địa điểm nằm trên đường xích đạo quanh năm có ngày, đêm

 1. Dài ngắn khác nhau
 2. Dài ngắn như nhau
 3. Ngày dài đêm ngắn
 4. Ngày ngắn đêm dài

Câu 6: Nơi có thời gian chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau là

 1. Vòng cực Bắc
 2. Vòng cực Nam
 3. Cực Bắc
 4. Cực Nam

Câu 7: Vào ngày 22 tháng 6, nửa cầu Bắc chúc về phía Mặt Trời nhiều nhất và có diện tích được chiếu sáng rộng nhất nên

 1. Có ngày dài đêm ngắn.
 2. Có ngày ngắn đêm dài.
 3. Có ngày đêm dài bằng nhau.
 4. Cả A, B, C đều sai.

Câu 8: Ở khu vực nào trên trái đất có ngày hoặc đêm dài suốt 6 tháng

 1. Cực Bắc hoặc cực Nam
 2. Vòng cực Bắc hoặc vòng cực Nam
 3. Chí tuyến Bắc hoặc chí tuyến Nam
 4. Xích đạo

Câu 9: Vào ngày 21 thúng 3, Mặt Trời chiếu thẳng góc trên mặt đất ở đường xích đạo nên các địa điểm nằm trên đường xích đạo có

 1. Ngày ngắn hơn đêm.
 2. Ngày dài hơn đêm.
 3. Ngày đêm dài bằng nhau.
 4. Cả A, B, C đều sai.

Câu 10: Vĩ tuyến 66o33’ Bắc là đường:

 1. Chí tuyến Bắc.
 2. Chí tuyến Nam.
 3. Đường xích đạo.
 4. Vòng cực Bắc.

Câu 11: Các địa điểm nằm ở cực Bắc và cực Nam có ngày đêm dài suốt

 1. 3 tháng.
 2. 6 tháng.
 3. 9 tháng.
 4. 12 tháng.

Câu 12: Ngày 22 - 12, ở nửa cầu Bắc có hiện tượng

 1. ngày dài hơn đêm.
 2. ngày dài suốt 24 giờ.
 3. đêm dài hơn ngày.
 4. ngày và đêm dài bằng nhau.

Câu 13: Trong hai ngày xuân phân (21 - 3) và thu phân (23 - 9), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở

 1. Vòng cực.
 2. Chí tuyến.
 3. Vĩ tuyến 23o27’.
 4. Xích đạo.

Câu 14: Đường vĩ độ 23o27’B là đường

 1. Vòng cực Bắc
 2. Chí tuyến Bắc
 3. Xích đạo
 4. Cực Bắc

Câu 15: Vào mùa nào, nửa cầu Bắc có ngày dài đêm ngắn

 1. Mùa hạ
 2. Mùa đông
 3. Mùa xuân
 4. Mùa thu

Câu 16: Những nơi trên Trái Đất có ngày hoặc đêm dài suốt 6 tháng là

 1. Nằm ở 2 cực
 2. Nằm trên xích đạo
 3. Nằm trên 2 vòng cực
 4. Nằm trên 2 chí tuyến

Câu 17: Vào mùa nào, nửa cầu Bắc có ngày ngắn đêm dài

 1. Mùa hạ
 2. Mùa đông
 3. Mùa xuân
 4. Mùa thu

Câu 18: Ở vĩ tuyến 66o33’ Bắc và Nam, ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12 có ngày hoặc đêm dài

 1. 22 giờ B. 24 giờ C. 12 giờ D. 20 giờ

Câu 19: Ở xích đạo có

 1. 12 tiếng ngày, 12 tiếng đêm ở mọi ngày.
 2. Ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22 tháng 12.
 3. Ngày dài, đêm ngắn vào ngày 22 tháng 6.
 4. Tất cả các ý trên đều đúng.

------------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về tác dụng của hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo chu kì mùa...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Địa lý 6, Giải VBT Địa Lí 6, Giải tập bản đồ Địa lí 6, Giải bài tập Địa lí 6, Giải SBT Địa lí 6, Lý thuyết Địa lí 6, Tài liệu học tập lớp 6

Đánh giá bài viết
10 2.274
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Địa lý 6 Xem thêm