Tập bản đồ Địa lý lớp 6 bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

Giải Tập bản đồ Địa lí 6

Tập bản đồ Địa lý lớp 6 bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa là tài liệu tham khảo hữu ích do VnDoc sưu tầm và biên soạn, nhằm giúp học sinh học tốt Tập bản đồ Địa lí 6, đồng thời nâng cao kiến thức môn Địa.

Câu 1: Dựa vào hình vẽ (ngày 22 tháng 6 của hình 1) em hãy cho biết những địa điểm nào:

- Điểm nào suốt 24h không được chiếu sáng

- Điểm nào suốt 24h đều được chiếu sáng

- Điểm nào có số giờ chiếu sáng ít hơn 12h

- Điểm nào có số giờ chiếu sáng nhiều hơn 12h

Lời giải:

- Điểm suốt 24h không được chiếu sáng: Từ vòng cực Nam đến cực Nam.

- Điểm suốt 24h đều được chiếu sáng: Từ vòng cực Bắc đến cực Bắc

- Điểm có số giờ chiếu sáng ít hơn 12h: Từ xích đạo đến vòng cực Nam.

- Điểm có số giờ chiếu sáng nhiều hơn 12h: Từ xích đạo đến vòng cực Bắc.

Câu 2: Dựa vào hình 1 trang 13 vẽ ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12, kết hợp với kiến thức đã học em hãy cho biết:

- Điểm nào được Mặt Trời chiếu sáng liên tục từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 23 tháng 9

- Điểm nào được Mặt Trời chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau

Lời giải:

- Điểm được Mặt Trời chiếu sáng liên tục từ ngày 21tháng 3 đến ngày 23 tháng 9: Cực Bắc

- Điểm nào được Mặt Trời chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau: Cực Nam

Câu 3: Chọn đáp án đúng nhất?

Ở xích đạo có:

a, 12 tiếng ngày, 12 tiếng đêm ở mọi ngày

b, Ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22 thàng 12

c, Ngày dài, đêm ngắn vào ngày 22 thàng 6

d, Tất cả các ý trên

Lời giải:

a, 12 tiếng ngày, 12 tiếng đêm ở mọi ngày

Câu 4: Chọn đáp án đúng nhất?

Nơi có thời gian chiếu sáng liên tục từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 năm sau là:

Vòng cực Bắc

Vòng cực Nam

Cực Bắc

Cực Nam

Lời giải:

Cực Nam

Đánh giá bài viết
78 6.124
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Địa lí 6 Xem thêm