Giải bài tập SGK Địa lý lớp 6 Bài 24: Biển và đại dương

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 6 Bài 24: Biển và đại dương

Sau bài Địa lý lớp 6 Bài 24: Biển và đại dương, học sinh cần biết được độ muối của nước biển và đại dương; nguyên nhân làm cho độ muối của các biển và đại dương không giống nhau; trình bày được ba hình thức vận động của nước biển và đại dương, nguyên nhân; nhận biết hiện tượng sóng biển và thủy triều qua tranh ảnh; sử dụng bản đồ "Các dòng biển trong đại dương thế giới" để kể tên một số dòng biển lớn.

Tập bản đồ Địa lý lớp 6 bài 24: Biển và đại dương

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 6 Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 6 Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 6 Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

1. Độ muối của nước biển và đại dương.

- Nước biển và đại dương có độ muối trung bình 35%.

- Độ muối là do: Nước sông hòa tan các loại muối từ đất, đá trong lục địa đưa ra.

- Độ muối của biển và các đại dương không giống nhau: Tùy thuộc vào nguồn nước chảy vào biển nhiều hay ít và độ bốc hơi lớn hay nhỏ.

Ví dụ:

- Biển Việt Nam: 33%

- Biển Ban tích: 32%.

- Biển Hồng Hải: 41%.

2. Sự vận động của nước biển và đại dương:

- Có 3 sự vận động chính:

a) Sóng:

- Là hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương.

- Nguyên nhân sinh ra sóng biển biển chủ yếu do gió, động đất ngầm dưới đáy biển sinh ra sóng thần.

b) Thủy triều:

- Là hiện tượng nước biển có lúc dâng lên, lấn sâu vào đất liền, có lúc lại rút xuống, lùi tít ra xa.

- Nguyên nhân sinh ra thủy triều là do sức hút của mặt trăng và mặt trời.

- Có 3 loại thủy triều:

+ Bán nhật triều: Mỗi ngày thủy triều lên xuống 2 lần.

+ Nhật triều: Mỗi ngày lên xuống 1 lần

+ Triều không đều: Có ngày lên xuống 1 lần, có ngày lại 2 lần.

- Việt Nam có đủ cả 3 loại thủy triều trên.

+ Triều cường: Ngày trăng tròn (giữa tháng)

Ngày không trăng (đầu tháng)

+ Triều kém:

Ngày trăng lưỡi liềm (đầu tháng)

Ngày trăng lưỡi liềm (Cuối tháng)

3. Các dòng biển:

- Là hiện tượng chuyển động của lớp nước biển trên mặt tạo thành các dòng chảy trong các biển và đại dượng

- Nguyên nhân sinh ra dòng biển là do các loại gió thổi thường xuyên ở trái đất như gió tín phong, tây ôn đới

- Có 2 loại dòng biển:

+ Dòng biển nóng.

+ Dòng biển lạnh.

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. Hãy tìm trên bản đồ thế giới biển Ban - tích (châu Âu), biển Hồng Hải hay biển Đỏ (giữa châu Á và châu Phi)?

Trả lời:

Dựa vào kí hiệu biển ở bảng chú giải và tên của các biển Ban - tích (châu Âu), biển Hồng Hải, biển Đỏ trên bản đồ để tìm

2. Quan sát các hình 62, 63 (SGK trang74), hãy nhận xét sự thay đổi của ngấn nước ven bờ?

Trả lời:

- Hình 62: ngấn nước biển ven bờ xuống rất thấp, bãi biển rộng ra

- Hình 63: ngấn nước biển ven bờ lên cao ngất, ngập bãi biển nên diện tích bãi biển thu hẹp lại

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI BÀI TẬP

1. Vì sao độ muối của các biển và đại dương lại khác nhau?

Trả lời:

Độ muối của nước trong các biển không giống nhau tùy thuộc vào nguồn nước sông chảy vào nhiều hay ít và độ bốc hơi lớn hay nhỏ

2. Thủy triều là gì? Hãy nêu nguyên nhân sinh ra hiện tượng thủy triều trên Trái Đất?

Trả lời:

- Thủy triều là hiện tượng nước biển có lúc dâng lên, lấn sâu vào đất liền, có lúc lại rút xuống, lùi tít ra xa

- Nguyên nhân sinh ra hiện tượng thủy triều trên Trái Đất là do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời

3. Tại sao các dòng biển lại có ảnh hưởng lớn đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua?

Trả lời:

Do các dòng biển có nhiệt độ (nóng hay lạnh) nên có ảnh hưởng lớn đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua.

4. Nêu đặc điểm độ muối của nước biển và đại dương?

Trả lời:

- Nước biển và các đại dương có độ muối trung bình là 35%. Độ muối đó là do nước sông hòa tan các loại muối từ đất, đá trong lục địa đưa ra

- Độ muối của nước trong các biển không giống nhau, tùy thuộc vào nguồn nước sông chảy vào nhiều hay ít và độ bốc hơi lớn hay nhỏ

5. Sóng là gì? Nguyên nhân nào sinh ra sóng?

Trả lời:

- Là hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương

- Nguyên nhân sinh ra sóng chủ yếu là do gió. Động đất ngầm dưới đáy biển sinh ra sóng ngầm

6. Dòng biển là gì? Nêu nguyên nhân sinh ra dòng biển?

Trả lời:

- Là hiện tượng chuyển động của lớp nước biển trên bề mặt, tạo thành các dòng chảy trong các biển và đại dương

- Nguyên nhân sinh ra các dòng biển chủ yếu là do các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất như Tín phong, gió Tây ôn đới........

Đánh giá bài viết
50 4.598
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Địa lí 6 Xem thêm