Giải bài tập SGK Địa lý lớp 6 bài 15: Các mỏ khoáng sản

Địa lý lớp 6 bài 15: Các mỏ khoáng sản

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 6 bài 15: Các mỏ khoáng sản. Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Địa lý của các bạn học sinh lớp 6 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo

A. Kiến thức trọng tâm

1. Các loại khoáng sản

a. Khái niệm:

- Khoáng sản là những tích tụ tự nhiên từ các khoáng vật và đá có ích được con người khai thác và sử dụng.

b. Phân loại:

Dựa vào tính chất và công dụng, khoáng sản được chia làm 3 nhóm:

- Khoáng sản năng lượng: Than, dầu mỏ, khí đốt…

- Khoáng sản kim loại: Sắt, Mangan, đồng, chì, kẽm….

- Khoáng sản phi kim loại: Muối mỏ, A –pa –tit, đá vôi…

2. Các mỏ khoáng sản nôi sinh và ngoại sinh

a. Khái niệm:

- Mỏ khoáng sản là những nơi tập trung khoáng sản.

b. Phân loại:

- Các mỏ khoáng sản nội sinh là các mỏ được hình thành do nội lực (quá trình mắc – ma)

- Ví dụ: Vàng, đồng, chì…

- Các mỏ khoáng sản ngoại sinh là các mỏ được hình thành do các quá trình ngoại lực (quá trình phong hóa, tích tụ…)

- Ví dụ: Than đá, dầu mỏ, đá vôi, cao lanh…

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Dựa vào bảng trang 49, em hãy kể tên một số khoáng sản và nêu công dụng của chúng.

Trả lời:

Dựa vào bảng trang 49 ta có thể kể tên một số khoáng sản và công dụng của nó như:

- Than đá, than bùn, dầu mỏ…làm nhiên liệu cho các ngành công nghiệp năng lượng, nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất…

- Sắt, đồng, chì, kẽm…. dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu.

- Muối mỏ, apatit, đá vôi…dùng làm nguyên liệu để sản xuất phân bón, đồ gốm, sứ, làm vật liệu xây dựng…

Câu 2: Nêu tên một số khoáng sản ở địa phương em?

Gợi ý: Khoáng sản phân bố rải rác ở nhiều nơi trên đất nước ta. Mỗi vùng miền chứa những loại khoáng sản khác nhau. Do đó, tùy vào nơi mà bạn sinh sống, bạn có thể tự liệt kê được những nguồn tài nguyên khoáng sản của quê hương mình.

Câu 3: Tại sao gọi là mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh?

Trả lời:

Sở dĩ người ta gọi là mỏ ngoại sinh và mỏ nội sinh là bởi vì nó được hình thành khác nhau.

Mỏ nội sinh được hình thành do mắc ma rồi được đưa lên gần mặt đất do tác động của nội lực. Ví dụ các loại khoáng sản như đồng, chì, kẽm, thiếc, vàng, bạc,..

Ngược lại mỏ ngoại sinh được hình thành do quá trình tích tụ vật chất, thường ở những chỗ trũng do tác động của ngoại lực. Ví dụ các loại khoáng sản như than, cao lanh, đá vôi…

Câu 4: Khoáng sản là gì? Khi nào gọi là mỏ khoáng sản?

Trả lời:

- Khoáng sản là những tích tụ tự nhiên các khoáng vật và đá có ích, được con người khai thác, sử dụng.

- Mỏ khoáng sản là những nơi tập trung khoáng sản.

Câu 5: Hãy trình bày sự phân loại khoáng sản theo công dụng?

Trả lời:

Dựa theo công dụng, ta có thể phân loại khoáng sản thành 3 nhóm chính.

- Những khoáng sản được sử dụng làm nhiên liệu cho công nghiệp năng lượng, nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất… được phân vào loại khoáng sản năng lượng (than đá, than bùn, dầu mỏ, khí đốt…)

- Những khoáng sản được sử dụng làm nguyên liệu cho công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu…được phân vào loại khoáng sản kim loại (sắt, đồng, chì, kẽm…).

- Những khoáng sản được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất phân bón, đồ gốm, sứ, làm vật liệu xây dựng… được phân vào loại khoáng sản phi kim loại (muối mỏ, đá vôi, apatit…).

Câu 6: Quá trình hình thành mỏ nội sinh và ngoại sinh khác nhau như thế nào?

Trả lời:

Các mỏ nội sinh hay ngoại sinh đều được hình thành trong một thời gian dài hàng vạn, hàng triệu năm nên rất quý. Tuy nhiên, quá trình hình thành của các loại mỏ này khác nhau.

- Mỏ nội sinh được hình thành do mắc ma, rồi được đưa lên gần mặt đất thành mỏ.

- Mỏ ngoại sinh được hình thành trong quá trình tích tụ vật chất, thường ở những chỗ trống cùng với các loại đá trầm tích.

Đánh giá bài viết
45 4.352
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Địa lý 6 Xem thêm