Giải bài tập SGK Địa lý lớp 6 bài 11: Thực hành sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

Bài 11: Thực hành sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 6 bài 11: Thực hành sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất. Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Địa lý của các bạn học sinh lớp 6 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo

1. Quan sát hình 28 và cho biết:

- Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở nửa cầu Bắc.

-Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở nửa cầu Nam.

Trả lời:

- Ở nửa cầu Bắc:

 • Tỉ lệ diện tích lục địa: 39,4%
 • Tỉ lệ diện tích đại dương: 60,6%

- Ở nửa cầu Nam:

 • Tỉ lệ diện tích lục địa: 19,0%
 • Tỉ lệ diện tích đại dương: 81,0%.

2. Quan sát bản đồ tự nhiên thế giới hoặc quả Địa Cầu và bảng số liệu dưới đây rồi cho biết:

Thực hành sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái

- Trên Trái đất có những lục địa nào?

- Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?

- Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam?

- Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc?

Trả lời:

- Trên Trái đất có những lục địa:

 • Lục địa Á – Âu
 • Lục địa Phi
 • Lục địa Bắc Mĩ
 • Lục địa Nam Mĩ
 • Lục địa Nam cực
 • Lục địa Ô-xtrây-li-a

- Lục địa có diện tích bé nhất là lục địa Ô – xtrây – li – a. Lục địa này nằm ở nửa bán cầu Nam.

- Lục địa có diện tích lớn nhất là Lục địa Á – Âu. Lục địa Á – Âu nằm ở nửa bán cầu Bắc.

- Các lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam: Nam Cực và Ô – xtrây – li – a.

- Các lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc: Á – Âu và Bắc Mĩ

3. Hãy quan sát hình 29 và cho biết:

Rìa lục địa gồm những bộ phận nào?

Nêu độ sâu của từng bộ phận?

Trả lời:

Rìa lục địa gồm có hai bộ phận. Đó là:

Thềm lục địa (Độ sâu: 0m – 200m)

Sườn lục địa (Độ sâu: 200m – 2500m)

4. Dựa vào bảng dưới đây, cho biết:

Thực hành sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái

- Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì bề mặt các đại dương chiếm bao nhiêu phần trăm?

- Tên của bốn đại dương trên thế giới.

- Đại dương nào có diện tích lớn nhất trong bốn đại dương?

- Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương?

Trả lời:

- Phần trăm của bề mặt các đại dương:

Ta có Tổng diện tích các đại dương là: = 179,6 + 93,4 +74,9 +13,1 = 361 triệu km2

Vậy % bề mặt các đại dương = (361 triệu km2 / 510 triệu km2) x 100% = 70,8%

- Tên của bốn đại dương trên thế giới:

 • Thái Bình Dương
 • Đại Tây Dương
 • Ấn Độ Dương
 • Bắc Băng Dương

- Đại dương có diện tích lớn nhất: Thái Bình Dương.

- Đại dương có diện tích nhỏ nhất: Bắc Băng Dương.

Đánh giá bài viết
48 7.733
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Địa lý 6 Xem thêm