Giải bài tập SGK Địa lý lớp 6 bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 6 bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa. Lời giải bài tập Địa lý 6 này là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Địa lý của các bạn học sinh lớp 6 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo

Giải Địa lí 6 bài 21 trang 65 câu 1:

Giải bài tập Địa lý 6 bài 1 trang 65 SGK: Quan sát biểu đồ hình 55 và trả lời các câu hỏi sau:

- Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ? Thể hiện trong thời gian bao lâu?

Yếu tố nào được biểu hiện theo đường là yếu tố nào?

Yếu tố nào được biểu hiện bằng hình cột là yếu tố nào?

- Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng nào?

- Trục dọc bên trái dùng để đo tính đại lượng nào?

- Đơn vị để tính nhiệt độ là gì? Đơn vị tính lượng mưa là gì?

bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Lời giải:

- Những yếu tố được thể hiện trên biểu đồ: Nhiệt độ và lượng mưa trung bình qua các tháng năm.

+ Yếu tố được biểu hiện theo đường: Nhiệt độ.

+ Yếu tố được biểu hiện bằng hình cột: Lượng mưa.

- Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng: Nhiệt độ.

- Trục dọc bên trái dùng đề đo tính đại lượng: Lượng mưa.

- Đơn vị để tính nhiệt độ là độ C; đơn vị để tính lượng mưa là mm.

Giải Địa lí 6 bài 21 trang 65 câu 2:

Giải bài tập Địa lý 6 bài 2 trang 65 SGK: Dựa vào các trục của hệ tọa độ vuông góc để xác định các đại lượng rồi ghi kết quả vào bảng sau:

Lời giải:

bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Giải Địa lí 6 bài 21 trang 65 câu 3:

Giải bài tập Địa lý 6 bài 3 trang 65 SGK: Từ các bảng số liệu trên, hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội.

Lời giải:

Nhiệt độ và lượng mưa có sự chênh lệch giữa các tháng trong năm: Có tháng nhiệt độ cao, có tháng nhiệt độ thấp, có tháng mưa nhiều, có tháng ít mưa. Sự chênh lệch nhiệt độ và lượng mưa giữa tháng cao nhất và thấp nhất tương đối lớn.

Giải Địa lí 6 bài 21 trang 65 câu 4:

Giải bài tập Địa lý 6 bài 4 trang 66 SGK: Quan sát hai biểu đồ hình 56, 57 và trả lời các câu hỏi trong bảng sau:

bài 21: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Nhiệt độ và lượng mưa

Biểu đồ của địa điểm A

Biểu đồ của địa điểm B

Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào?

   

Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào?

   

Những tháng có mưa nhiều (mùa mưa) bắt đầu từ tháng mấy tới tháng mấy?

   

Lời giải:

Nhiệt độ và lượng mưa

Biểu đồ của địa điểm A

Biểu đồ của địa điểm B

Tháng có nhiệt độ cao nhất

Tháng 4

Tháng 12

Tháng có nhiệt độ thấp nhất

Tháng 1

Tháng 7

Những tháng có mưa nhiều (mùa mưa)

Bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 9

Bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 3

Giải Địa lí 6 bài 21 trang 65 câu 5:

Giải bài tập Địa lý 6 bài 5 trang 66 SGK: Từ bảng thống kê trên cho biết biểu đồ nào là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Bắc? Biểu đồ nào là biểu đồ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Nam? Vì sao?

Lời giải:

- Biểu đồ A (hình 56) là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Bắc (mùa nóng, mưa từ tháng 4 đến tháng 10).

- Biểu đồ B (hình 57) là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Nam (mùa nóng, mưa từ tháng 10 đến tháng 3).

Bài tiếp theo:

Đánh giá bài viết
248 21.600
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Địa lý 6 Xem thêm