Tập bản đồ Địa lý lớp 6 bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất

Giải Tập bản đồ Địa lí 6

Tập bản đồ Địa lý lớp 6 bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất là tài liệu tham khảo hữu ích do VnDoc sưu tầm và biên soạn, nhằm giúp học sinh học tốt Tập bản đồ Địa lí 6, đồng thời nâng cao kiến thức môn Địa.

Câu 1: Quan sát quả Địa cầu và hình 1, em hãy điền từ thích hợp vào chỗ chấm (...):

Tập bản đồ địa lý 6

- Các đường nối liền cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa cầu là những đường....................................

- Đừng kinh tuyến đi qua Luân Đôn có số độ là..........kinh tuyến này có tên gọi là............. Tìm, ghi số độ và tên của đường đó lên bản đồ ở hình 1.

- Những đường tròn trên quả Địa cầu nhỏ dần về hai cực và vuông góc với đường kinh tuyến là những đường............... Đường vĩ tuyến dài nhất trên quả Địa cầu có số độ là............. Đường này được gọi là............... Ghi tên đường đó vào chỗ chấm (...) trên bản đồ.

Lời giải:

- Các đường nối liền cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa cầu là những đường kinh tuyến.

- Đừng kinh tuyến đi qua Luân Đôn có số độ là 0o kinh tuyến này có tên gọi là kinh tuyến gốc. Tìm, ghi số độ và tên của đường đó lên bản đồ hình 1.

- Những đường tròn trên quả Địa cầu nhỏ dần về hai cực và vuông góc với đường kinh tuyến là những đường vĩ tuyến. Đường vĩ tuyến dài nhất trên quả Địa cầu có số độ là 0o. Đường này được gọi là xích đạo. Ghi tên đường đó vào chỗ chấm (...) trên bản đồ.

Câu 2: Điền tiếp vào chỗ chấm (...): nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, nửa cầu Đông, nửa cầu Tây vào hình 2 cho đúng.

Lời giải:

Tập bản đồ địa lý 6

Câu 3: Dựa vào hình 1 em hãy cho biết châu nào có cả đường kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc đi qua.........................

Lời giải:

Châu lục có cả đường kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc đi qua là châu Phi.

Câu 4: Chọn đáp án đúng nhất

Dựa vào kinh tuyến gốc ta có thể biết được

Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến 180o

Các kinh tuyến bên phải kinh tuyến gốc là kinh tuyến Đông

Các kinh tuyến bên phải kinh tuyến gốc là kinh tuyến Tây

Tất cả các ý trên

Lời giải:

Dựa vào kinh tuyến gốc ta có thể biết được

Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến 180o

Câu 5: Chọn đáp án đúng nhất

Vòng tròn vĩ tuyến lớn nhất là:

Đường xích đạo

Vĩ tuyến 0o

Vĩ tuyến gốc

Tất cả các ý trên

Lời giải:

Vòng tròn vĩ tuyến lớn nhất là:

Tất cả các ý trên

Đánh giá bài viết
47 6.764
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Địa lí 6 Xem thêm